حوزه‌ علمیه خواهران:”۲۰۰ هزار خواهر برای جهاد تبیین تربیت کرده ایم”!

تسنیم، جواد اسماعیل‌نیا،‌ معاون امور حوزه‌های علمیه زنان حکومت گفته: «امروز حوزه‌های علمیه خواهران در زمینه جهاد تبیین ۲۰۰ هزار نفر بانوی فرهیخته را تربیت کرده و در میدان جهاد در حال مبارزه است.»!!

به اطلاع ایشان میرسانیم که جمعیت ما از اوباش شما بسیار بیشتر است. ما در حال تعرض و شما در حال عقب نشینی هستید. گشت ارشادشان را توی سوراخ کردیم. این ۲۰۰ هزار نفرتان هم هر کدام احتیاج به چند محافظ دارند.

اینرا هم بخوانید

اعتصاب کارکنان و کارگران پتروشیمی آبادان

چهارشنبه ۱۲ مهر ۴۰۲،کارکنان پتروشیمی آبادان، کارگران قراردادی و اورهال در پی عدم پرداخت حقوق …