گزارش تلویزیون کانال جدید از دو تظاهرات در چند روز گذشته در تورنتو علیه اعدام های اخیر در ایران

اولی روز جمعه 12 مه به فراخوان دانشجویان  ایرانی دانشگاه تورنتو

دومی روز یکشنبه 14 مه به فراخوان گروه “عاشقان ایران، ایران سولداریتی و …

گزارش تلویزیون صدای آمریکا از روز 12 مه  جلوی سی بی سی

اینرا هم بخوانید

بیانیه مشترک فعالان صنفی دانشگاه‌های کشور به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها

.🟥بیانیه مشترک فعالان صنفی دانشگاه‌های کشور به مناسبت بازگشایی دانشگاه‌ها ما بازمی‌گردیم. https://t.me/senfi_uni_iran ▫️در سالی …