کارزاری قدرتمند علیه ماشین اعدام جمهوری اسلامی- شهلا دانشفر

کارگر کمونیست ۷۷۹
جمهوری اسلامی از تداوم گستردگی فضای سرنگونی طلبی و انقلاب زن زندگی آزادی بشدت به هراس افتاده است. از همین رو بر حرکت ماشین سرکوب و جنایتش سرعت داده تا مردم را عقب براند و با اعدام های گسترده میخواهد مانع سر بر آوردن خیزشهای گسترده تر شود. این سرکوبها و اعدامهای جنایتکارانه تقلاهای رژیمی است در سراشیب سقوط که می کشد تا بلکه زنده بماند. اما جنبش علیه اعدام در ایران یک جنبش قدرتمند و یک رکن مهم انقلاب است. در چنین شرایطی است که سرکوبگریها و گسترش اعدامها با موجی از اعتراض مردمی روبرو شده است. جنبشی که با کارزار ‎#همهباهمهستیم که هشتگ آن در توییتر ترند شد، صف متحد مردم را در تداوم انقلاب و علیه اعدام ها به نمایش میگذارد.
به عبارت روشنتر امروز ما شاهد جنگ تمام عیار مردم با حکومت برای رهایی و برای دستیابی به زندگی ای انسانی هستیم. مردمی که از فقر و بردگی جانشان به لب رسیده و عزم خود را برای سرنگونی جمهوری اسلامی جزم کرده اند. در این جنگ هر روزه و در تداوم انقلاب همانطور که اشاره شد ما شاهد شکل گیری کارزاری قدرتمند علیه اعدامها و برای در هم شکستن ماشین سرکوب و جنایت حکومت هستیم. کارزاری که با گسترش اعتراضات کف خیابان مردمی، با بیانیه های اعتراضی مشترک و یا بصورت مستقل از سوی خانواده های دادخواه و تشکلها و نهادهای مبارزاتی مردمی و با اعلام کیفرخواستها در داخل ایران و نیز در سطح جهانی با برپایی میتینگ های اعتراضی در کشورهای مختلف و پیشبرد گفتمان بایکوت جهانی جمهوری اسلامی با قدرت جریان دارد. باید وسیعا به این کارزار پیوست.
در منطقه ای چون سیستان و بلوچستان این سنگر داغ انقلاب که شاهد به جریان افتادن یک نسل کشی و اعدامهای زنجیره ای توسط حکومت اسلامی است، مردم با تداوم تظاهراتهای خیابانی در روزهای جمعه محکم و استوار ایستاده اند. در همین راستا در ۲۲ اردیبهشت مردم در این شهر همچون دیگر جمعه ها در صفوف گسترده ای به خیابان آمدند و با شعارهای ضد حکومتی و فریاد “زندانی سیاسی آزاد باید گردد”، “این آخرین پیامه اعدام کنی قیامه”، پاسخ سرکوبگریهای حکومت را دادند.
همچنین خانواده هایی که عزیزانشان زیر خطر اعدام هستند با تجمعات خود در برابر زندانها به مقابله با اعدام ها برخاسته اند. نمونه آن تجمع همین هفته خانواده ها در مقابل زندان قزلحصار بود که با نیروهای سرکوب درگیر شدند. و در اقدامی مهم نوزده تشکل از دانشجویان، دانش آموزی، زنان و آزادیخواهان بیانیه مشترکی علیه اعدام ها انتشار داده و در آن همگان را به پیوستن به تجمعات خانواده ها علیه اعدام در شهرهای مختلف فراخوان داده اند. در متن این بیانیه چنین آمده است:”ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی و متوقف کردن اعدام‌ها و جنایات این حکومت ‎#همهباهمهستیم. ما همچنین به طور اخص به عنوان تشکل‌ها، گروه‌ها و نهادهایی که همیشه در کوچه و خیابان و شهر و دانشگاه و مدرسه و اداره و کارخانه و کارگاه و همه جا دوشادوش تمام جامعه ایستاده‌ایم و مبارزه کرده‌ایم، اجازه نخواهیم داد که جمهوری اسلامی لحظه‌ای فکر کند می‌تواند با استفاده از «اعدام»، صف همبسته و متحد ما را از هم جدا کند و آتش انقلابمان را به خاموشی ببرد. در همین راستا تجمعات اعتراضی پر جمعیت روبروی زندان‌ها به همراه خانواده‌های در معرض اعدام و اعدام‌شدگان و خانواده‌های دادخواه و خانواده‌های زندانیان سیاسی مسیری است که ما برای توقف اعدام‌ها و از کار انداختن این ماشین کشتار باید بپیماییم.”
ندای زنان ایران نیز در بیانیه ای تحت عنوان “بساط آدم کشی منحوس و اعدام را پایان دهید!” و اعلام اینکه در برابر اعدامها و کشتار عمد دولتی #ماهمهباهمهستیم! انزجار خود را علیه اعدام ها اعلام کرده و در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: “مقابل ماشین اعدام که هر روزه از انسانها به بهانه هایی از قبیل داشتن اندیشه و عقیده و یا قربانیان مواد مخدر، بیرحمانه جان می گیرد و با به راه انداختن اعدامها در سیستان و بلوچستان و کشتن سوختبران و کولبران به عنوان اعدام های صحرایی تلاش می کند با هراس مرگ انداختن به تن جامعه، پاسخ اعتراضات خیابانی و فریاد مطالبه گری و حق خواهی مردم را در #انقلابژینا خفه کند، متحدانه ایستاده ایم. انقلابی که همبستگی روز افزون مردم با شعار #زنزندگیآزادی را به همراه داشته و همدلی ها و همصدایی های زیبایی را تاکنون در اشکال بسیار مدرن و شورانگیزی به نمایش گذاشته است و رعشه به تن حاکمان دزدسالار انداخته است. برافراشته شدن پرچم‌ منشور مطالبات حداقلی بیست تشکل، منشور زنان پیشرو ، قطعنامه مشترک اول ماه می روز جهانی کارگر ، براه افتادن موج اعتصابات کارگری ، فراخوانهای بازنشستگان و معلمان و بیحجابی های سراسری تاکنون پیام روشن انقلاب زن زندگی آزادی را به گوش جهانیان رسانده است . نه سرکوب و زندان ، نه اسید و قتل و مسمومیت و نه چرخه ی منحوس اعدام نمی تواند در برابر سیل مطالبات انسانی ما سدی بسازد و تنها خشم مردم را صد چندان می سازد .”. در آخر ندای زنان در بیانیه خود اعدام ها را محکوم کرده و مینویسد:”ندای زنان ایران همپا با خانواده های دادخواه و همه مردم آزادیخواه ایران جنایت دولتی اعدام انسانها را به هر بهانه ای محکوم می کند و متحدانه فریاد میزنیم #ماهمهباهمهستیم.”. همچنین جمعی از فعالین و حامیان انقلاب زن زندگی آزادی و جنبش زنان در محکومیت اعدامها بیانیه ای داده اند که در بخش پایانی آن چنین آمده است:“ما امضا کنندگان این بیانیه ضمن اعتراض به اعدام، با خواست فوری توقف اعدام ها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و فعالین دربند، و آزادی بازداشت شدگان انقلاب جاری، اعلام می داریم که #همهباهمهستیم و انقلاب زن زندگی آزادی متوقف نمی شود. لذا با صدای بلند خطاب به جمهوری اسلامی اعلام میکنیم تا آخرین نفس دست از مبارزه برنخواهیم داشت، این جامعه ای است که از اعتراض میجوشد و پیام روشنش به حکومت اینست که سرکوب و اعدام و جنایت ذره ای در عقب زدن عزم آنها برای رهایی از جهنمی که حکومت برپا کرده خللی وارد نمیکند و هر روزه دارد تداوم انقلاب را فریاد میزند. یک مثال بارزش شنبه های بیحجابی سراسری و لغو عملی حجاب در کف خیابان با قدرت انقلاب است.. حجاب یک سنگر فتح شده انقلاب که جمهوری اسلامی تلاش میکند ذره ای هم شده، شکستش را جبران کند و جامعه ای که تمام قد ایستاده و اجازه نمیدهد. مثال دیگرش تجمعات اعتراضی سراسری بخش های مختلف کارگری، ادامه اعتصابات در نفت و فضای پر تلاطم جنبش کارگری است. از جمله در همین هفته در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم اردیبهشت شاهد تجمعات اعتراضی سراسری بازنشستگان و معلمان در شهرهای بسیاری بودیم. در هفدهم و هجدهم بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در چندین شهر تجمع داشتند و اعتراضات بازنشستگان علیه فقر و گرسنگی و بی تامینی عملا هر روزه شده و روزهای یکشنبه و دوشنبه را به روزهای اعتراضات سراسری خود تبدیل کرده اند. بازنشستگانی که با تجمعاتشان و با مارش خود در خیابانها به تحرک اعتراضی در شهرها شدت داده اند. در نوزدهم ازدیبهشت نیز تجمعات معلمان در سی و دو شهر را داشتیم که در کنار پیگیری مطالبات معیشتی شان علیه سرکوبگری ها قدم علم کردند و صدای اعتراضشان را به حملات شیمیایی به مدارس دخترانه، دستگیریها و بازداشتها و ترور همکارشان حسین مهدی پور در سیستان و بلوچستان که جنایتی در ادامه اعدام هاست بلند کردند. بدین ترتیب علاوه با مقابله مستقیم با اعدامها و سرکوبگریهای حکومت اعتراضات و تجمعات گسترده مردمی در کف خیابان و ادامه اعتصابات در مراکزی چون نفت و اعتراضات هر روزه در محیط های کارگری پاسخ محکمی به اعدامهاست که هر روز بیشتر شکست سیاستهای سرگوبگرانه حکومت را به نمایش میگذارد. این چنین است که امروز حکومت در اوج استیصال و ناتوانی اش ابزار سرکوب و جنایتش را حدادی کرده است. و این جنگی است با مردم که در آن حکومت خود را بازنده می بیند و این را هر روزه در دل نزاعهایشان به زبان می آورند. در عین حال جمهوری اسلامی حکومتی است که در سطح بین المللی نیز منزوی تر از هر وقت است. از جمله بحث قراردادن سپاه پاسداران در لیست تروریسم در زیر فشار انقلاب بحثی داغ است و درجایی مثل سوئد دولت ناگزیر شد به آن گردن بگذارد. و این کارزاری است در ادامه کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و یک موضوع مهم اعتراضات گسترده ایرانیان در خارج کشور بود. کارزاری که مردم در ایران در کف خیابان با شعار بسیجی، سپاهی داعش ما شمایید، به آن قدرت بخشیدند. کارزار برای بیرون انداختن این رژیم بخاطر همه جنایاتش از تمامی مراجع و نهادهای بین المللی از جمله از سازمان جهانی کار و کنوانسیون جهانی حقوق کودک و بستن سفارتخانه هایش در همه کشورهاست. با اتکا به همه این پیشروی ها و با قدرت انقلاب میتوان جلوی اعدام ها را گرفت. از همین رو یک عرصه مهم برای تداوم انقلاب پیوستن هر چه بیشتر به کارزار علیه ماشین سرکوب و اعدام حکومت است. کارزاری که همه بخش های جامعه باید و میتوانند در آن نقش ایفا کنند و هشتگ ‎#همهباهمهستیم بیان همگانی و متحد این کارزار است. باید در و دیوار را با شعارهای نه به اعدام ، مرگ بر جمهوری اسلامی ، همه با هم هستیم پر کرد. با شعارهای ضد حکومتی و شعار زن زندگی آزادی پر کرد. باید یک بنر تجمعات اعتراضی ای که از سوی بخش های مختلف جامعه بر سر خواستها و مطالباتشان برپا میشود به اعتراض علیه اعدامها اختصاص داشته باشد. باید وسیعا از تجمعات و اعتراض خانواده هایی که عزیزانشان در خطر اعدام هستند حمایت کرد و به صف آنها پیوست. همچنین همانطور که روزی اعتراضی علیه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه برپا شد و با استقبال وسیع همه مردم روبرو شد. باید و میتوان روزهای اعتراضی معینی علیه اعدام ها اعلام کرد و وسیع به خیابان آمدند و جلوی این جنایات را گرفت. باید داخل کشور و خارج کشور یکپارچه اعتراض علیه اعدام ها و برای جمع کردن کل بساط سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی باشد. در عین حال از مردم دنیا بخواهیم که به کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی ، این حکومت جنایت و اعدام بپیوندند و دولتهای خود را زیر فشار بگذارند که صدای انقلاب ایران را بشنوند. جمهوری اسلامی باید در سطح جهان بایکوت شود. جمهوری اسلامی را سرنگون میکنیم. ابزار سرکوب و جنایتش را حدادی کرده است. و این جنگی است با مردم که در آن حکومت خود را بازنده می بیند و این را هر روزه در دل نزاعهایشان به زبان می آورند. در عین حال جمهوری اسلامی حکومتی که در سطح بین المللی نیز منزوی تر از هر وقت است. از جمله بحث قراردادن سپاه پاسداران در زیر فشار انقلاب بحثی داغ است و درجایی مثل سوئد دولت ناگزیر شد به آن گردن بگذارد. و این کارزاری در ادامه کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی و یک موضوع مهم اعتراضات گسترده ایرانیان در خارج کشور بود. کارزاری که مردم در ایران در کف خیابان با شعار بسیجی، سپاهی داعش ما شمایید، به آن قدرت بخشیدند. کارزار برای بیرون انداختن این رژیم بخاطر همه جنایاتش از تمامی مراجع و نهادهای بین المللی از جمله از سازمان جهانی کار و کنوانسیون جهانی حقوق کودک و بستن سفارتخانه هایش در همه کشورهاست. با اتکا به همه این پیشروی ها و با قدرت انقلاب میتوان جلوی اعدام ها را گرفت. از همین روز یک عرصه مهم برای تداوم انقلاب پیوستن هر چه بیشتر به کارزار علیه ماشین سرکوب و اعدام حکومت است. کارزاری که همه بخش های جامعه باید و میتوانند در آن نقش ایفا کنند و هشتگ ‎#همهباهم_هستیم بیان همگانی و متحد این کارزار است. باید در و دیوار را با شعارهای نه به اعدام ، مرگ بر جمهوری اسلامی ، همه با هم هستیم پر کرد. با شعارهای ضد حکومتی و شعار زن زندگی آزادی پر کرد. باید یک بنر تجمعات اعتراضی ای که از سوی بخش های مختلف جامعه بر سر خواستها و مطالباتشان برپا میشود به اعتراض علیه اعدامها اختصاص داشته باشد. باید وسیعا از تجمعات و اعتراض خانواده هایی که عزیزانشان در خطر اعدام هستند حمایت کرد و به صف آنها پیوست. همچنین همانطور که روزی اعتراضی علیه حملات شیمیایی به مدارس دخترانه برپا شد و با استقبال وسیع همه مردم روبرو شد. باید و میتوان روزهای اعتراضی معینی علیه اعدام ها اعلام کرد و وسیع به خیابان آمدند و جلوی این جنایات را گرفت. باید داخل کشور و خارج کشور یکپارچه اعتراض علیه اعدام ها و برای جمع کردن کل بساط سرکوب و جنایت جمهوری اسلامی باشد. در عین حال از دنیا بخواهیم که به کارزار بایکوت جهانی جمهوری اسلامی ، این حکومت جنایت و اعدام بپیوندند و دولتهای خود را زیر فشار بگذارند که صدای انقلاب ایران را بشنوند. جمهوری اسلامی باید در سطح جهان بایکوت شود. جمهوری اسلامی را سرنگون میکنیم.

اینرا هم بخوانید

تجمع معلمان در ۳۰ شهر یک اتفاق مهم سیاسی – شهلا دانشفر

مندرج در ژورنال شماره ۴۱۷ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …