مبانی دخالتگری فعال در رویدادهای سیاسی مصاحبه با حمید تقوایی

اینرا هم بخوانید

رویدادها: خواست اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اقدامات اعتراضی همزمان با اجلاس ژنو