پاسخ ما به اعدام جنایتکارانه سه جوان: رژیم اعدام سرنگون سرنگون!

سه نفر دیگر از ما را که گروگان گرفته بودند، اعدام کردند. مجید، صالح و سعید را می گوییم. برای نجات آنها از چوبه دار چند روز متوالی جنگیدیم. دوبار اعدام آنها را به تعویق انداختیم. رژیم جنایتکار  اسلامی بالاخره در خفا عزیزان ما را اعدام کرد. اگر می گفتند که چه روز اعدام خواهند شد حتما بار دیگر جلویشان را می گرفتیم.

این رژیم از ما می ترسد. همین حالا نیز نیروهایشان را به حالت آماده باش در آورده اند. می دانند که با این جنایت، خشم بیشتری را درو خواهند کرد. می دانند که مردم دست بردار نیستند. فریادهای این مردم را شنیده اند که از ته دل، سرنگونی این رژیم پلید و تبهکار را داد می زنند. می دانند که مردم فرزندان مبارز خود را دوست دارند و هیچگاه آنها را تنها نمی گذارند. می دانند که مردم این جنایات را نه هرگز می بخشند و نه هیچگاه فراموش می کنند. ما سوگواریم. ولی بیش از هر چیز خشمگین و معترضیم. ما در کمیته بین المللی علیه اعدام نیز خانواده این سه عزیز را در آغوش محبت و همدردی خود می کشیم. با این عزیزان عهد می بندیم که  جنایتکاران را به دست عدالت خواهیم سپرد. در عین حال حال همه ما باید آماده اعتراضات بیشتر  شویم تا نگذاریم جوانهای دیگری اعدام شوند.

نفرات زیادی از فعالین انقلاب زند زندگی آزادی در اسارت حکومت اسلامی هستند. آنها از ما انتظار دارند که به کمک شان بشتابیم. بهترین تجلیل از مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالحی میر هاشمی این است که مبارزه و اعتراض را ادامه دهیم تا پوزه رژیم جنایت و اعدام را به خاک بمالیم. این تنها راه خلاص شدن از جنایات هر روزه این رژیم است. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان!

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۹ مه‌ ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

انتقال ١٣زندانی سیاسی به بند زندانیان جرائم مواد مخدر زندان قزلحصار کرج

سیزده زندانی سیاسی بر خلاف اصل تفکیک جرائم به بند زندانیان جرائم مواد مخدر زندان …