کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: جمهوری اسلامی را از سازمان جهانی کار اخراج کنید!

امسال در بطن انقلاب زن زندگی آزادی و در صد و یازدهمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی کار در شهر ژنو، نمایندگان حکومت اسلامی شرکت میکنند.

این در حالیست که رژیم کودک کش بدنبال قتل تنها ۷۶ کودک، شلیک به چشمان جوانان شجاع، زندان و کشتن مردم معترض به وضع موجود و امروز با راه انداختن ماشین اعدام تلاش میکند پس از چهار دهه جنایت همچنان در قدرت بماند.
همین امروز تعداد بیشماری از معلمان، کارگران و فعالین صنفی وکارگری در بدترین شرایط جسمی و غیرانسانی در زندانهای رژیم به سر میبرند. این وظیفه ماست تا به نمایندگان کشورهای دیگر در سازمان جهانی کار بگوئیم که رژیم توحش و جنایت، نماینده مردم و کارگران در ایران نیست.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن حمایت از فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) با سه خواست فوری اخراج هیات جمهوری اسلامی از اجلاس آی ال او، فشار آوردن برای آزادی کارگران و معلمان زندانی، دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی در تجمع اعتراضی مقابل اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در پنجم ماه ژوئن شرکت خواهد کرد و تمام مردم آزادیخواه را به این آکسیون دعوت مینماید.

جمهوری اسلامی همچون حکومت آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی میتواند توسط تمام سازمانها و دولت‌های جهان بایکوت شود.

زنده باد انقلاب زن زندگی آزادی

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

تماس با مادر تلگرام؛
@ParisaPouyande

اینرا هم بخوانید

۳۱ شهریور: تظاهرات بزرگ مردم زاهدان علیه حکومت

مرگ بر دیکتاتور! امروز ۳۱ شهریور مردم  در زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی، در …