تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: متحدانه در شنبه اعتراضی ۲۰ ماه مه شرکت کنیم!

اقدام تروریستی رژیم “جوان‌کش”، “زن ستیز”، “کودک‌کش” جمهوری اعدامی اسلامی نباید بی‌پاسخ بماند.
صبح امروز جلادان رژیم اعدامی اسلامی در وحشت از توفان خشم عمومی و در اوج ذلالت پیکر ۳ جوان اعدامی بیگناه را مخفیانه در ۳ شهر جداگانه و تحت شدیدترین اقدامات امنیتی در استان اصفهان بخاک سپردند!
دیروز در وحشت از اعتراضات اعلام کردند که خبر اعدام ۳ گروگان و اسیر “خانه اصفهان” کار دشمنانشان است و امروز با دستپاچگی آنها را به قتل رساندند و از ترس مواجه با اعتراض و حمله مردم مخفیانه و تحت تدابیر شدید امنیتی پیکر #مجیدکاظمی را در حبیب‌آباد در نزدیکی اصفهان، #سعیدیعقوبی را در کُرد‌سفلی (روستایی در شهرستان تیران و کرون) و #صالح_میرهاشمی در بلطاق (روستایی در بویین و میاندشت) دفن کردند تا جبن و وحشتشان را از مواجه با مردم لاپوشانی کنند.
شعارهای: “مرگ بر حکومت جوان‌کش!”، “مرگ بر حکومت اعدامی!”، “مرگ بر خامنه‌ای قاتل!” در اصفهان و تهران و شهرهای مختلف پاسخ مردم به رژیم سفاک اسلامی بود.
شنبه ۳۰ اردیبهشت، ۲۰ ماه مه را به روز اعتراض و اعلام انزجار و مطالبه بایکوت حکومت اعدامی اسلامی تبدیل کنیم!
بمیدان بیائیم و اعلام کنیم که سرنگونی و نابودی کلیت نظام ابتدائی ترین مطالبه ماست.
سرنگون باد “جمهوری اعدامی”!
ننگ و نفرت بر سران قاتل جمهوری اسلامی!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۹ ماه مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۳۱ شهریور: تظاهرات بزرگ مردم زاهدان علیه حکومت

مرگ بر دیکتاتور! امروز ۳۱ شهریور مردم  در زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی، در …