با تمام توان علیه اعدامها به خیابان بیائیم!متن پیام تلویزیونی حمید تقوائی در رابطه با اعدام سه جوان در اصفهان

جان باختن سعید، مجید و صالح عزیز را به خانواده این عزیزان صمیمانه تسلیت میگویم. همه ما مردم در غم و درد شما شریک و سهیم هستیم. ما در کنار شما هستیم و در کنار شما میتوانیم به مبارزه ای گسترده علیه این کشتارها دامن بزنیم. غم و درد و نفرت و کینه و خشم ما باید تبدیل بشود به اراده قویتر و قدرت بیشتر برای یک مبارزه همبسته علیه این حکومت جنایتکار.

جمهوری اسلامی در ضعیف ترین موقعیت قرار دارد. مستاصل و درمانده است و به همین خاطر بعنوان آخرین راه نجات خود، و به خیال اینکه به این ترتیب می تواند جامعه را به عقب براند، دست به این اعدامها زده است. لیستی ای از محکومین به اعدام در مدیای اجتماعی و همه جا منتشر شده است و جمهوری اسلامی در خیال اینست که این کشتار را ادامه بدهد. ما باید در مقابلش بایستیم، و میتوانیم.

همانطور که شعار اصلی ما در مبارزه علیه اعدام، “همه با هم هستیم”، اعلام میکند تنها با قدرت اعتراضات جمعی و همبسته خودمان، با تجمعات و اعتراضات سراسری و گسترده در سطح خیابانها در همه شهرها، میتوانیم جمهوری اسلامی را به غلط کردن بیاندازیم و به عقب بنشانیم! همین امروز در اصفهان مردم قهرمان شهر با تجمع در مقابل خانه سعید یعقوبی با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت اعدامی، مرگ بر حکومت جوان کش به خیابانها آمده اند و دارند اعتراض خودشان را بیان میکنند. این حرکت میتواند سراسری بشود. باید همه جا در مقابل زندانها جمع بشویم، در سطح خیابانها تجمع کنیم و اجازه ندهیم این کشتار ادامه پیدا کند.

در تجمعات و اعتراضات سراسری، اعتصابات، دست از کار کشیدنها، حرکت هایی مثل بی حجابی که فراگیر شده است، در تمام این اعتراضات و تجمعات باید یک خواست و شعار اصلی ما توقف این اعدامها و لغو مجازات اعدام باشد.

نباید اجازه داد، می توانیم اجازه ندهیم که حکومت این جنایت را ادامه دهد. باید این ماشین کشتار را متوقف کنیم و حکومت را به غلط کردن بیاندازیم.

در خارج کشور ما این وظیفه را، این هدف را مقابل خود قرار داده ایم که جمهوری اسلامی را در سطح جهانی منزوی و بایکوت کنیم. خطاب به دولتها، خطاب به نهادها و ارگانهای بین المللی اعلام میکنیم که این حکومت نماینده مردم ایران نیست، قاتل مردم ایران است و نباید به رسمیت شناخته بشود. باید سفارتخانه ها و کنسولگریهایش بسته شود، مقامات حکومتی جمهوری اسلامی باید از کشورهای مختلف اخراج شوند، باید همه روابط دیپلماتیک، فرهنگی, ورزشی و هنری با این حکومت جنایتکار قطع شود. جمهوری اسلامی را باید در سطح جهانی طرد و منزوی کرد. و این خواست و شعاری هست که در اعتراضات ما در خود ایران هم باید پرچمش افراشته شود. باید تمام ما فعالین انقلاب زن زندگی آزادی، تشکل های صنفی و مدنی، نویسندگان, معلمان, کارگران, دانشجویان، بازنشستگان یک صدا فریاد بزنیم که جمهوری اسلامی نماینده ما مردم نیست و در سطح جهانی باید منزوی بشود. یک صدا فریاد بزنیم اعدام قتل عمد دولتی است و باید فورا متوقف بشود. این خواستها میتواند آن ریسمانی باشد، آن محوری باشد که صفوف همه ما مردم را در کنار هم قرار بدهد و متحد کند. ما میتوانیم گام بزرگی به جلو برداریم نه تنها برای توقف اعدامها بلکه برای بزیر کشیدن این حکومت آدمکش. با آرزوی موفقیت و پیروزی.

پیروزی از آن ماست، در این تردیدی نداشته باشید!

حمید تقوائی

٢٩ اردیبشهت ١٤٠٢، ش٩ مه ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛”حجاب مانع از تجاوز به زنان می‌شود.مگر می‌شود به مردان بگوییم نگاه نکنید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است:زیبایی‌های زن برای ادامه نسل است …