بیانیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران علیه اعدام

سحرگاه امروز ۲۹ اردیبهشت درکمال تاسف مطلع شدیم که #صالحمیرهاشمی #مجیدکاظمی #سعیدیعقوبی علی رغم مخالفت اکید و علنی  مردم ایران و افکار عمومی جهان اعدام شدند. در طول روزهای گذشته ثابت شد که خواست  مردم  ازحکومت مبنی بر اعدام بس! و این که  این سه جوان معترض را اعدام نکنید،  مورد قبول دستگاه قضایی قرار نگرفت و دستگاه قضا بعنوان ماشین اصلی سرکوب، جان سه فرزند دیگر را نیز گرفت . مردم ایران با حاکمیتی مواجه‌اند  که  بجای تامین آزادی‌های مصرح در قانون اساسی ازجمله به‌رسمیت شناختن اعتراضات مردم به بی‌عدالتی‌ها و قانون شکنی‌ها و غارت‌ها، بر سرکوب مردم  آزادی‌خواه و عدالت‌خواه  اصرار می ورزد. مردم شاهدند که حاکمیت ایران با خشن‌ترین شیوه‌های غیر انسانی از جمله گرفتن اعترافات اجباری در بازداشتگاه‌ها و صدور احکام حبس‌های طویل‌المدت و بویژه با‌ صدور احکام اعدام معترضان در بیدادگاه‌ها به  سرکوب خود شکل قانونی دهد. جنبش اعتراضی سراسری و آزادی‌خواهانه زنان و مردان ایران که با شعار مسالمت جویانه  #زنزندگیآزادی از سال گذشته تاکنون ادامه یافته است متاسفانه با خشن‌ترین اشکال برخورد با معترضان، توسط حکومت  پاسخ داده شده است. حاکمیت با صدور احکام سنگین حبس برای آزادی‌خواهان و معترضان، ناقص کردن پیکر معترضان با ضرب و شتم های وحشیانه، تیر اندازی به چشم‌ و صورت و پیکر معترضان، تیراندازی با فشنگ جنگی و کشتن بیش از ۵۰۰ نفر از زنان و مردان و جوانان و کودکان،  سر به نیست کردن بی‌سر و صدای معترضان و رها کردن آنها در اماکن متروک، محرومیت از تحصیل دانشجویان، حمله شیمیایی به دختران در مدارس و از همه دردناک‌تر، اعدام  معترضان، همچون گذشته کارنامه سیاهی از نقض حقوق بشر و نقض بدیهی‌ترین حقوق مورد پذیرش کشورها را درپیش گرفته و ادامه داده است. اغلب وکلا و حقوق دانان مستقل بر عدم رعایت اصول داوری در دادگاه‌های ایران تصریح دارند. وکلای مستقل اعتراض خود را نسبت  به عدم رسیدگی عادلانه به پرونده سه هموطن که سحرگاه امروز، اعدام  شدند اعلان داشتند. علاوه بر آن‌ها صدها هزار هموطن، خواستار توقف اعدام ها شدند. اما  حاکمیت ایران، این بار نیز به   خواست ملی و سراسری مردم ایران، توجه نکرد. گذشته از مخالفت سراسری مردم و آگاهان و فعالان اجتماعی با مقولهٔ اعدام، مردم با حضور خود در اطراف زندان اصفهان بطور مشخص از حکومت خواستند  که  اعدام این سه جوان را دستمایه انتقام‌گیری از معترضان قرار ندهد. اما ثابت شد که گوش شنوایی برای دادخواهی و تظلم وجود ندارد. اعدام سیاسی، قتل سیستماتیک مخالفان حکومت است. اعدام، خشن ترین و وحشیانه ترین واکنش حکومت ها به مخالفان خویش با نقض قوانین خودشان است. حاکمیت با پرونده سازی و استناد به آن چه در بی‌دادگاه‌ها می‌گذرد، به سرکوب خشن و غیرقانونی خود، شکل و شمایل قانونی می‌دهد. جمیع حقوق دانان مستقل معترض‌اند که حداقل اصول دادرسی ازجمله داشتن وکیل مستقل، علنی بودن دادگاه و حضور هیات منصفه در دادگاه‌ها  به هیچ وجه رعایت نمی شود. درواقع آن چه که دادگاه نامیده می شود، بیدادگاهی است که مظهر نقض احکام حقوق بشر و نقض همان قوانینی است که حاکمیت روی کاغذ آنها را قبول دارد. سیر وقایع اجتماعی ایران، نشانگر نقض حقوق مردم ایران درمیان طبقات و اقشار مختلف جامعه است. حاکمیت ثابت کرده است که با گسترش اعتراضات مردم به فساد و تبعیض و ناکارآمدی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، حکومت به‌جای توجه به خواست‌های مردم، هرچه بیشتر بر نظام سرکوب تاکید می‌کند و استفاده از شیوه های بسیار خشن و ضد انسانی را وسیله‌ ای برای‌ ارعاب و ترساندن مردم بمنظور  تداوم حاکمیت خود قرار داده است. تداوم شیوه های ضدانسانی ازجمله  کشتار مداوم زندانیان، سرکوب آزادی خواهان درعرصه های گوناگون جامعه حاکی از عزم حاکمیت بر ادامه سرکوب خشن است. مرور کوتاهی برتاریخ  معاصر ایران، نشانگر آن است که  مردم ایران نظام‌های ظالم و ستمگر را تحمل نمی‌کنند . مردم آگاه و آزادی خواه  ایران اعم از زن و مرد و پیر و جوان، با مقاومت مستمر  و تاریخی خود تا دستیابی به آزادی خود، هیچ مستبد ظالم و ستمگری را  به حال‌ خود  رها نخواهند کرد. اگر اندکی از خردورزی در حاکمان وقت ایران بود، از تاریخ معاصر ایران و سرنوشت سیاه مستبدان ضد آزادی، درس می‌گرفتند و صدای اعتراصات سراسری  مردم را می شنیدند. ما با اندوه  فروان، به خانواده های داغدار صالح میرهاشمی ،مجید کاظمی سعیدیعقوبی و مردم ایران، تسلیت عرض می‌کنیم. همزمان خواستار لغو مجازات اعدام برای همیشه هستیم.

٢٩ اردیبهشت  ١۴٠٢
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

https://t.me/Shbazneshasteganir

اینرا هم بخوانید

دادخواهان:اول مهر همچنان بوی خون می دهد. اسامی ٧٠ کودک شده توسط جمهوری اسلامی

‍ اول مهر روز #بازگشاییمدارس از راه میرسد و میزهای خالی ،  نشان از دانش …