شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت:به اعدام ها اعتراض داریم

https://t.me/shoranaft

روز گذشته سه جوان معترض در زندان دستگرد اصفهان متهم به پرونده خانه اصفهان اعدام شدند.
اعدامهای دیگر نیز در قزلحصار کرج ، تبریز، اهواز و غیره در راه است.
این اعدام ها تهدیدی برای همه ما کارگران و ما مردم در جامعه است که فریاد زن زندگی آزادی سر دادیم و علیه قتل مهسا امینی فقط به جرم حجاب ،اعتراض کردیم و به خیابان آمدیم و اعتراض خود را علیه اینهمه بیحقوقی و فقر و گرانی و بی تامینی فریاد زدیم.
آنها اعدام میکنند تا دستمزدهای چند بار زیر خط فقر را بر ما تحمیل کنند. اعدام میکنند تا ما کارگران اعتصابی نفت را که جانمان از اینهمه تبعیض و نابرابری و زورگویی های پیمانکاران مفتخور به لب رسیده است را عقب بزنند. اعدام میکنند تا بازنشسته ای که بعد از سالها کار و مشقت هنوز با فقر و فلاکت دست به گریبان است و از اولیه ترین حقوق اجتماعی چون درمان رایگان که در این کهولت سن حیاتی است برخوردار نیست را ساکت کنند. 
ما به این اعدام ها اعتراض داریم.
ما به در زندان بودن معلمان عزیزی که فریاد تحصیل رایگان حق همه کودکان است را سر دادند اعتراض داریم.
ما به ادامه بازداشت معترضینی که در جریان جنبش زن زندگی آزادی بازداشت شده و هنوز در زندانند و در زندان بودن کارگران و معلمان فقط بخاطر طلب حق و حقوقشان اعتراض داریم.
ما بر امنیتی کردن مبارزاتمان در مراکز کارمان و گرفتن چماق زندان و شکنجه بر روی سرمان فقط بخاطر اینکه علیه فقر و بی تامین دست به اعتراض زده ایم اعتراض داریم.
ما به خانواده های جوانان عزیز مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی که بدست حکومت به قتل رسیدند تسلیت میگوییم و همانطور که در منشور خواستهای حداقلی مان که بیست امضا  در زیر آن بود گفتیم، خواستار لغو مجازات مرگ و اعدام برای همیشه و گرفتن این سلاح از دست حاکمان هستیم.
ما همچنان در اعتصابیم و حق و حقومان را میخواهیم. 

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

کنسرت تتلو در اوبرهاوزن آلمان باید لغو شود!

جمهوری اسلامی یک لمپن کثیف و به تمام معنی عقب‌مانده بنام تتلو را برای اجرای …