گزارشات تجمعات روز شنبه٢٠می علیه اعدام ها.فیلم و تصاویر

گزارش و تصاویری از تظاهراتها و تجمعات علیه اعدام ها در خارج کشور . روز شنبه ٣٠ اردیبهشت ١٤٠٢.

این صفحه به روز میشود

کانادا تورنتو

گوشه هایی از تظاهرات شنبه بیستم مه 2023 در کوئینز پارک در اعتراض به اعدام های اخیر در ایران

سخنرانی حامد اسماعیلیون

سوئد مالمو

گزارش از لینک زیر

https://www.facebook.com/100057012572751/videos/pcb.757861056124307/914445856451106

سخنرانی حسن صالحی در گردهمایی روز ۲۰ می ۲۰۲۳ در اعتراض به اعدامها در ایران و با فراخوان به بایکوت جهانی جمهوری اسلامی

فرانکفورت

استکهلم

گوتنبرگ

کلن

کاسل آلمان

فرانکفورت آلمان

استکهلم

اینرا هم بخوانید

دادخواهان:اول مهر همچنان بوی خون می دهد. اسامی ٧٠ کودک شده توسط جمهوری اسلامی

‍ اول مهر روز #بازگشاییمدارس از راه میرسد و میزهای خالی ،  نشان از دانش …