اعتراضات و ابراز انزجار وسیع نسبت به اعدام سه جوان در دستگرد اصفهان

اعتراضات و ابراز انزجار وسیع نسبت به اعدام سه جوان در دستگرد اصفهان

اعتراضات شبانه در شهرها، بیانیه فرزندان اعدام شدگان دهه شصت، اعتصاب غذای زندانیان قزل حصار

امشب ۳۱ اردیبهشت فضای خشم و اعتراض بر جامعه حاکم است و اعتراضات خیابانی در محلاتی از تهران و در شهرهای دیگر در حال شکل گیری است. گزارشات تا کنونی از شکل گیری اعتراضات در شهرهای شاهین شهر، مشهد ، آمل و مشهد خبر میدهند. در مشهد مردم شعار میدهند: “جمهوری اعدامی نمیخوایم نمیخوایم”. شعارنویسی در دانشگاهها و خیابانها در شهرهای مختلف  بسیار گسترش یافته و یک شکل وسیع اعتراض در جامعه است. اعتراض علیه اعدامها و سرکوبگریهای حکومت یک محور مهم این شعارهاست. از جمله امروز دانشجویان دانشکده‌ی هنر دانشگاه الزهرا در اعتراض به اعدام مبارزان اصفهان بنری را آویزان کردند.

امروز همچنین جمعی از فرزندان اعدام شدگان دهه ی شصت طی بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با خانواده های اعدام شدگان اخیر، انزجار و خشم خود را نسبت به اعدام ها اعلام داشتند.در بخشی از این بیانیه چنین آمده است:” ما فرزندان اعدام‌شدگان دهه‌ی شصت، درد اعدام و گورستان‌های دسته‌جنعی، خشونت و انکار، پیکرهای مفقودشده و سرکوب و تعقیب حکومت را خوب می‌شناسیم. این داستان هراسناک تکراری باید پایان یابد.”

از سوی دیگر خبرها از ادامه اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در اعتراض به افزایش اعدام‌ها گزارش میکنند.  بنا بر گزارشات هم اکنون زندانیان سالن ۲ در زندان قزلحصار در اعتصاب غذا به سر می‌برند و غذای زندان را تحویل نگرفته‌اند. بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام در این بند از زندان قزلحصار به سر می‌برند و موج اعدام‌های اخیر موجب افزایش نگرانی آنها از شدت گرفتن حرکت ماشین کشتار حکومت اسلامی شده است.

همچنین همانطور که در اطلاعیه قبلی گزارش کردیم امروز ۳۱ اردیبهشت محمد هاشمی پسر خاله مجید کاظمی) و  دو برادر و خواهر مجید دستگیر شدند. طبق گزارشات آنها در مسیر رفتن به مزار عزیزانشان بازداشت شدند.  جمهوری اسلامی از وحشت جمع شدن مردم در این محل، مسیر گورستان  (بهشت زینب) حبیب‌آباد را مسدود کرده  و اجازه‌ عبور به مردم را نمیدهد. از سوی دیگر تعدادی دیگر از جوانان زندانی در شهرهای مختلف در خطر اعدام قرار دارند.  سالم آلبوشوکه، سید عدنان غبیشاوی، حبیب اردیس، معین خنافره، علی مجدم و محمد رضا مقدم شش زندانی محکوم به اعدام در خوزستان هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن قاطعانه اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی خواستار متوقف کردن بی چون و چرای هرگونه مجازات اعدام برای کلیه زندانیان سیاسی و عمومی شد. قبلا نیز تشکلهایی چون شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و ندای زنان ایران و کانون نویسندگان طی بیانیه هایی سرکوبگریهای حکومت و اعدام ها را محکوم کردند. از سوی تشکلها و چهره های اجتماعی و خانواده های دادخواه نیز فراخوانی برای سه روز اعتراض داده  شده است و فردا و پس فردا دومین روز این فراخوان است و باید وسیعا به آن پاسخ داد. نابود باد حکومت آدمکش اسلامی!

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۲۱ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …