فراخوان رانندگان کامیون و کامیونداران به اعتصاب سراسری

فراخوان رانندگان کامیون و کامیونداران به اعتصاب سراسری

اعتراض بازنشستگان به مصوبه حقوقی

امروز ۳۱ اردیبهشت رانندگان کامیون و کامیونداران در  پایانه‌ی بندرعباس در اعتراض به بالارفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته و وضع بد معیشتی خود دست به اعتصاب زدند. رانندگان کامیون و کامیونداران در همین رابطه برای فردا اول خرداد ماه نیز فراخوان به اعتصاب داده اند.

در این روز همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی بنا بر فراخوانی از قبل اعلام شده در چندین شهر در اعتراض به فقر و گرانی تجمع کردند. بنا به گزارشات بر اساس مصوبه هیات وزیران دولت رئیسی، حقوق بازنشستگان حداقل حقوق بگیر به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش یافت که چندین بار زیر خط فقر است. طبق این مصوبه حقوق بازنشستگان حداقل بگیر  بر اساس حق سنوات  فقط ۲۷ درصد و سایر سطوح مزدی ۲۱ درصد افزایش یافته است. این تصمیم جنایتکارانه با توجه به افزایش سرسام آور قیمت اجناس بر خشم و نفرت بازنشستگان بیش از بیش دامن زده است.  درمان رایگان، پایان دادن به اختلاسها و پرداخت دیون دولت به صندوق بازنشستگی که بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است از دیگر مطالبات بازنشستگان است.  آنها اعلام کرده اند که تا وقتی به خواسهایشان پاسخ داده نشود به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۱ اردیبهشت  ۱۴۰۲،  ۲۱ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

۳۱ شهریور: تظاهرات بزرگ مردم زاهدان علیه حکومت

مرگ بر دیکتاتور! امروز ۳۱ شهریور مردم  در زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی، در …