پرچم امروز ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری انسانی- شمی صلواتی

برای رسیدن به یک جامعه‌ با ارزش‌های انسانی》زن، زندگی، آزادی ست.
[امروز و- هر روز پرچم 《زن، زنگی، آزادی》برای من و کسانی که مبنای انسانی داشته باشند مقدم و- «مقتدرتر» از هر پرچمی ست.

پرچم 《زن زندگی،آزادی 》تنها پرچمی ست که از حنجره دختران کوبانی برخاست و در ایران پرگرفت
شعاری که ریشه انسانی دارد

[رهائی زنان، رهائی همگانی ست.
با اسارت زن هیچ کسی بجز مرد بیشتر مجازات نمی شود “کارل مارکس”

شعاری که جهانی را لرزاند
و نگاه‌ها را به سوی زنان در ایران برگرداند.
انقلاب《زن، زندگی، آزادی 》برای برابری ست. برای رهائی از ستم و بردگی
زن، زندگی، آزادی در کوبانی یک جنبش مقاومت بود(!)

و درایران یک انقلاب «مقتدر» زنانه
انقلابی که مرزها را در نوردید.
انقلابی که قصه ها ، حکایتها، روایتها ی زنانه را بر سر زبانها درسطح جهان انداخت و همصدایی را محک زد.

انقلاب زن، زندگی، آزادی برای اولین بار در تاریخ ایران مذهب و قوانین مذهبی، دخالت در زندگی خصوصی را تبدیل یک معضل فکری جهانی کرد.
دقیقا به همین اعتبار از هر پرچم و حزبی مقتدر و مقدم تر است .انقلابی که در سطح جهان بعنوان یک پیام با ارزشهای انسانی تاثیرگذار بود و هست.

بعضی‌ها یا از سر نادانی یا ریگی به کفش دارند شعار زن، زندگی، آزادی را با تعبیرات غلط ناسیونالیستی مورد بهره برداری قرار می دهند .در حالیکه هیچ پرچمی در برابر زن، زندگی، آزادی نه مقدرتر است و نه مقدم، و نه حاوی ارزشهای انسانی ست، تنها پرچمی که در آن ارزشهای انسانی، برابری و آزادی بی قيد و شرط سياسی، رهائی از ستم حک شده است پرچم زن، زندگی، آزادی ست، یک پرچم طبقاتی ست ، اگر احزاب راست با استقبال از پرچم زن،زندگی، آزادی قصد بهره برداری سیاسی و می خواهند اعتباری کسب کنند که سرشان به سنگ میخورد و خیلی سریع درمی‌يابند که این شعار برابری طلبانه به قواره آنها نمی خورد، و به معنای حاشيه‌ی شدن انهاست، تا به حال همینطور هم شد.

تاریخ مبارزه زنان در ایران فراز نشیب‌های زیادی داشته است
زنان همواره در طول تاریخ بیشتر از ۱۲۰ سال در ایران نقش پیشروانه داشتند به شکل رادیکالی علیرغم برخورد خشن جامعه نه تنها کاسته نشد بلکه پیشروی کردند.
در طول ۴۴ سال گذشته سیستم متحجر اسلامی با فشارهای زیاد با سرکوبهای خشن بر جنبش زنان در ایران ، زنان را حزبیتر، تواناتر(!) با توجه به یک جنگ نابرابر در دل جامعه، توانستند دست بالاتری پیدا کنند

امروز رمز پیروزی ما مهسا است
پرچم ما زن، زندگی، آزادی است
زن آفرینده است،
مثل زمین که خالق زیبایهای زندگی ست مثل گل‌های رنگا رنگ، مثل چشمهٔ در دل کوه که حیات است.
زن زندگی ست، زن زیبائی ست ، زن آفریند است، زن حیات این جهان است، به همین دلیل زن تاج سر است چشمه انسانی و انسان بودن است.
زندگی بر گرفته از زیبائی با ارزشهای انسانی است.
احترام متقابل و انسانی ست به معنای ساختن یک جامعه انسانی که ما را به سوی آزادی، به سوی 《اختیار به اندیشیدن》 به سوی شعور و منطق با عواطف انسانی است، یعنی بازگشت اختیار به انسان.
۲۱مه ۲۰۲۳میلادی “شمی صلواتی”

اینرا هم بخوانید

جمهوری اسلامی ایران از زن میترسد- مریم فرهادی

جمهوری اسلامی ایران ازجنس زن میترسد و خوب قدرت زن را میشناسد ترسی که این …