گزارش عاتکه رجبی معلم بازداشتی از برخوردهای غیرانسانی و وحشیانه بازجویان

عاتکه رجبی، معلمی که به‌دلیل شرکت در تجمع اعتراضی معلمان در مشهد، بازداشت شده بود، پس از آزادی در توئیتر از خشونت‌ها هنگام بازداشت خود نوشته، به طوری‌که «تا چند روز از آزادی، آثار کبودی و زخم» بر بدنش باقی مانده بود و «پهلوی راستش، به شدت درد می‌کرد».

او اضافه کرده که پلیس که باید حافظ جان و مال مردم باشد، «خود» به «جان» او آسیب رساند و در پلیس امنیت، با او همچون «تبهکاری که سال‌ها تحت تعقیب بوده» برخورد شده است.

این معلم که از آموزش و پرورش اخراج شده، نوشته بازجویان به او گفته‌اند چون اخراج شده، دیگر حق ندارد درباره معلم‌ها و دانش‌آموزان بنویسد. وی در گزارشی از برخوردها با او در دوران بازداشت و پیش از آزادی با وثیقه بیش از یک‌ میلیارد تومانی، نوشته بازجویان به وی گفته بودند که دفعه دیگر «جور دیگری» با او برخورد خواهد شد، او را «دیوانه» خواهند خواند و «چهار ماه در تیمارستان» بستری خواهد شد.

اینرا هم بخوانید

افزایش بودجه و هزینه نگهداری مقبره خمینی.«اعتبارات خارج از شمول»

رادیو فردا گزراشی از هزینه های صرف شده برای مقبره خمینی داده است. در یک …