اعتراض دانشجویان دانشگاه شریعتی تهران به ضرب‌ و شتم دانشجوی بدون حجاب اجباری

در پی «ضرب و شتم» یک دانشجوی دختر به دلیل نداشتن حجاب اجباری، توسط مأمور حراست، روز سه شنبه دوم خرداد دانشجویان دانشگاه دخترانه شریعتی تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. دانشجویان معترض در دانشگاه شریعتی شعار دادند: «مدیر بی‌کفایت، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «می‌زنم می‌زنم هر آن که خواهرم زد» و «هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم.»این اعتراضات پس از آن شکل گرفت که یکی از مأموران مرد حراست دانشگاه یک دختر دانشجو را به دلیل این که حجاب اجباری بر سر نداشت، کتک زد.

اینرا هم بخوانید

برنامه اتمی ایران؛ اتحادیه اروپا: تحولات جدید دستیابی به راه دیپلماتیک را دشوار کرده

هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید مدیرکل …