سالگرد فاجعه متروپل آبادان و اعتراضات مردمی

امروز سه شنبه ۲ خرداد به مناسبت سالگرد فاجعه فروریزی ساختمان متروپل آبادان و کشته و زخمی شدن دهها نفر از مردم در جریان این رویداد ناگوار که در سال گذشته  روی داد، مردم بسیاری  در این شهر به خیابان آمده و  با اجتماع در خیابان امیری یاد عزیزان جانباخته این فاجعه انسانی را  گرامی داشتند.  فراخوان این تظاهرات از قبل داده شده بود و حکومت نیز برای جلوگیری از جمع شدن مردم  نیروی سرکوب بسیاری در شهر مستقر کرده و خیابانها را بسته بود. اما علیرغم این مردم از همان آغاز صبح به سمت خیابان امیری حرکت کردند و تجمع اعتراضی خود را برپا کردند.

ساختمان متروپل سال گذشته دوم خردادماه به دلیل تخلفات ساختمانی ناشی از فساد مسئولین حکومتی،  فروریخت و به فاجعه ای انسانی تبدیل شد  و در جریان آن  دهها نفر از  مردم کشته و شمار بسیاری زخمی شدند. مردم که باندهای حکومتی و بساط اختلاسگری هایشان را عامل و مسبب این جنایت میدانستند و با چشم خود میدیدند که حکومت به جای کمک رسانی به مردمی که زیر آوار مانده اند، نیروی سرکوب به محل آورده  است،  در آن مقطع با سر دادن شعارهای کوبنده علیه کل  حکومت مافیای اسلامی به خیابان آمده و نابودی این رژیم را فریاد زدند. از جمله شعار میدادند: “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”، “مرگ بر دیکتاتور”، “مرگ بر خامنه ای”، “مرگ بر رئیسی”، “اینهمه سال جنایت ، مرگ بر این ولایت”، “، و “بسیجی برو گمشو ” و…  

در اعتراضات مردم بر دو خواست معرفی و محاکمه علنی کلیه مسئولین و ارگان های دخیل در فاجعه متروپل تاکید داشتند. اعتراضاتی که بیش از دو هفته به طول کشید  و دامنه اش به دیگر شهرهای خوزستان کشیده شد و بعد نیز با موجی از اعتراضات حمایتی در شهرهای دیگر همراه شد. امسال در سالگرد جانباختگان فاجعه متروپل مردم مجددا به خیابان آمده و فریاد دادخواهی سر میدهند.

حزب کمونیست کارگری ایران در سالگرد جانباختگان فاجعه انسانی متروپل بار دیگر همدردی خود را با خانواده های عزیزانی که در این رویداد ناگوار جانشان را از دست دادند و مردم به جان آمده آبادان اعلام میکند و مردم در تمام شهرها را به حمایت از دادخواهی این خانواده ها و مردم آبادان فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۲ خرداد   ۱۴۰۲،  ۲۳ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

شعاردهی های ضدحکومتی در سالمرگ خمینی و اعتراضات علیه اعدام.”مرگ برخامنه ای لعنت بر خمینی”

شب گذشته در سالمرگ جنایتکار تاریخی خمینی، مردم در محلاتی از تهران همچون جنت‌آباد جنوبی …