تجمع و اعتراض با زنشستگان و ادامه اعتصاب رانندگان کامیون

امروز چهارشنبه 24 مه جمعی از  بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی شوش و اهواز برای پیگیری خواسته های معیشتی خود و اعتراض به حکم یکسال و نیم حبس برای فرزانه زیلابی وکیل بازنشستگان و کارگران، مقابل ساختمان تامین اجتماعی اهواز تجمع کردند. بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “بازنشسته می میرد ذلت نمی پذیرد” و در جلوی صف تجمع بنری بزرگ در اعتراض به محکومیت فرزانه زیلابی در دست داشتند. بازنشستگان خواستار آزادی فوری فرزانه زیلابی و بسته شدن پرونده امنیتی وی هستند.

در این روز همچنین  رانندگان کامیون و کامیونداران پایانه اصفهان در اعتراض به بالارفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته و وضع بد معیشتی خود برای سومین روز دست به  اعتصاب زدند. در همین رابطه قبلا رانندگان کامیون در پایانه اراک و بندرعباس نیز اعتصاب کردند.

روز 23 مه گروهی از کارگران کارخانه داروگر تهران در اعتراض به تعویق چهار تا هفت ماه  مطالبات مزدی و بیمه ای خود مقابل  ساختمان قوه قضائیه تجمع کردند. شمار این کارگران صد نفر است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ خرداد   ۱۴۰۲،  ۲۴ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

برنامه اتمی ایران؛ اتحادیه اروپا: تحولات جدید دستیابی به راه دیپلماتیک را دشوار کرده

هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید مدیرکل …