جمهوری اسلامی را از سازمان جهانی کار اخراج کنید!

امسال در صد و یازدهمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی نمایندگان رژیم اسلامی شرکت میکنند.

این در حالیست که رژیم کودک کش بدنبال قتل تنها ۷۶ کودک، شلیک به چشمان جوانان شجاع، زندان و کشتن مردم معترض به وضع موجود و امروز با راه انداختن ماشین اعدام تلاش میکند پس از چهار دهه جنایت همچنان در قدرت بماند.
همین امروز تعداد بیشماری از معلمان، کارگران و فعالین صنفی وکارگری در بدترین شرایط جسمی و غیرانسانی در زندانهای رژیم به سر میبرند. این وظیفه ماست تا به نمایندگان کشورهای دیگر صدای مردم مبارز در ایران را برسانیم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ضمن حمایت از فراخوان فری دم ناو (کمپین برای آزادی کارگران زندانی) با سه خواست فوری اخراج جمهوری اسلامی از اجلاس آی ال او، فشار آوردن برای آزادی کارگران و معلمان زندانی، دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی و اخراج جمهوری اسلامی در تجمع اعتراضی مقابل اجلاس سالانه سازمان جهانی کار در ۵ ژوئن شرکت خواهد کرد و تمام مردم آزادیخواه را به این آکسیون دعوت مینماید

تماس با ما در تلگرام:
@ParisaPouyande See less

اینرا هم بخوانید

تصاویر تجمع در مقابل کنفرانس سازمان جهانی کار در ژنو

به فراخوان کمپین برای آزادی کارگران زندانی (فری دم ناو) روز دوشنبه ۵ ژوئن میتینگی …