مرکز اسلامی لندن وابسته به جمهوری اسلامی بسته شد.سایر مراکز وابسته به جمهوری اسلامی نیز باید تعطیل شود

مرکز اسلامی لندن روز ۲۴ مه (۳ خرداد) که از زیرمجموعه های سازمان تبلیغات اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی بود تعطیل شد. این مرکز و مرکز اسلامی هامبورگ و مسجد امام علی در آلمان از نهادهای سازماندهی سیاستهای ضد انسانی جمهوری اسلامی، پیشبرد پروژه های ترورهای حکومت در خارج کشور، جاسوسی علیه فعالین مخالف جمهوری اسلامی، تلاش برای ایجاد مدارس اسلامی و سازماندهی اوباش اسلامی در این کشورها بوده است.

بسته شدن مرکز اسلامی لندن یک دستاورد انقلاب زن زندگی آزادی و تظاهرات ها و فعالیت های مستمر مخالفین جمهوری اسلامی است. نه تنها سفارت ها بلکه کلیه مراکز اسلامی و فرهنگی وابسته به حکومت در خارج کشور نیز که مرکز انواع توطئه گری ها و جاسوس پروری است باید تعطیل شود.

بستن این مراکز یک خواست قدیمی حزب کمونیست کارگری و سایر مبارزین علیه اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی و یک محور همیشگی مبارزه آنها برای تعطیل این مراکز بوده است. حزب کمونیست کارگری مبارزات مستمری برای بستن این مراکز و پایان دادن به مماشات دول غربی با جمهوری اسلامی و اسلام سیاسی و نهادهای آن داشته است. تعطیل مرکز اسلامی در لندن دستاورد دیگری برای مردم ایران در مسیر سرنگونی جمهوری اسلامی است. سایر مراکز اسلامی و غیر اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی از جمله مرکز اسلامی هامبورگ را نیز تعطیل خواهیم کرد. این بخشی از پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی در خارج کشور است.

اینرا هم بخوانید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛”حجاب مانع از تجاوز به زنان می‌شود.مگر می‌شود به مردان بگوییم نگاه نکنید؟

غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است:زیبایی‌های زن برای ادامه نسل است …