مرکز اسلامی لندن تعطیل شد! سایر مراکز جمهوری اسلامی را هم تعطیل خواهیم کرد!

مرکز اسلامی لندن، از زیرمجموعه‌های سازمان تبلیغات اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی روز ۲۴ مه (۳ خرداد) تعطیل شد. مسئولان این مرکز اسلامی با نصب نوشته‌ای بر درِ ورودی این مرکز، اعلام کرده اند که این مرکز تا اطلاع ثانوی بدلیل “شرایط خاص” تعطیل شده است.
این مرکز زیر نظر خامنه‌ای و از نهادهای سازماندهی سیاستهای ضد انسانی جمهوری اسلامی، پیشبرد پروژه های ترورهای حکومت در خارج کشور، جاسوسی علیه فعالین سیاسی، تلاش برای ایجاد مدارس اسلامی و سازماندهی اوباش اسلامی در این کشورها بود. بستن درٍِ این مرکز یک خواست قدیمی بسیاری از مبارزین علیه اسلام سیاسی از جمله حزب کمونیست کارگری بود اما دولت انگلیس بدلیل مماشات با جمهوری اسلامی و جریانات اسلامی از بستن آن امتناع میکرد. انقلاب زن زندگی آزادی و تظاهرات های مستمر مخالفین جمهوری اسلامی در هشت ماه گذشته دولت انگلیس را به تسلیم واداشت. این یک دستاورد انقلاب زن زندگی آزادی است و راه را بر بستن سایر مراکز وابسته به جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر هموار میکند. اکنون باید دولت انگلیس را وادار کرد اسناد فعالیت جاسوسی، تروریستی و مالی این مرکز را علنا به مردم اعلام کند.
نه تنها سفارت ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی بلکه کلیه مراکزی که به اسم مسجد و مرکز اسلامی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی در کشورهای دیگر دایر شده است، مراکزی برای جاسوسی و ترور و تحمیل قوانین اسلامی به این کشورها است و همه آنها باید تعطیل شوند. همه آنها را با پشتوانه انقلابی که در ایران در جریان است و تظاهرات در این کشورها تعطیل خواهیم کرد. این بخشی از پروژه بایکوت جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی در خارج کشور است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۲۶ مه ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

شعاردهی های ضدحکومتی در سالمرگ خمینی و اعتراضات علیه اعدام.”مرگ برخامنه ای لعنت بر خمینی”

شب گذشته در سالمرگ جنایتکار تاریخی خمینی، مردم در محلاتی از تهران همچون جنت‌آباد جنوبی …