مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است

وب سایت حکومتی انتخاب به نقل از :مرکز پژوهش‌های مجلس نوشت:نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است!

این مرکزبررسی دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور» تصریح کرده است که در سال‌های اخیر کشور درگیر نرخ‌های تورم بالا و پرنوسان بوده است. مسئله‌ای که همواره مورد ابهام بوده است عدم انطباق تورم اعلام شده توسط نهاد‌های آماری با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است. براساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‎های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱ میانه نرخ تورم احساس شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است.

لازم به توضیح است در روزهای اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار حکومت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را به‌ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام نموده‌اند. اعلام آمار های دستکاری شده و از میزان تورم نق زدنهای باندهای حکومتی را نیز بدنبال داشته است. بر اساس شاخص های علمی نحوه محاسبه تورم، ایران بالاترین میزان تورم در خاورمیانه دارد. دولت رئیسی سعتی دارد با دادن آمارهای دستکاری شده و غیر واقعی، درر باره اقتصاد حکومت و.. سفید نمایی بکند. حکومت و سیاستهایش، با اقتصاد دستور و ارزی اش یک عامل اصلی افزایش تورم است.

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …