تجمع  و راهپیمایی بازنشستگان در چندین شهر و چند خبر دیگر

روز ۷ خرداد  بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش، اهواز، و کرمانشاه دست به تجمع زدند و با شعارهای اعتراضی راهپیمایی کردند. این تجمع در ادامه یکشنبه های اعتراضی بازنشستگان و بنا بر فراخوان از قبل اعلام شده آنها صورت گرفت. بنرها و دست نوشته های بازنشستگان در این تجمعات اعتراض آنها به فقر و گرانی و بی تامینی را بازتاب میداد. یک موضوع اعتراض بازنشستگان مصوبه مزدی چند بار زیر خط فقر شورایعالی کار جمهوری اسلامی است که مستقیما بر مستمری آنها تاثیر میگذارد.  بنرهایی با خواست درمان رایگان و شعار معیشت، منزلت ، حق مسلم ماست در این تجمعات توجه ها را بخود جلب میکرد.

در این اعتراضات بازنشستگان از جمله شعار میدادند: “نه مجلس، نه دولت نیستند به فکر ملت”، “رئیسی حیا کن  مملکت رو رها کن”، “دولت ورشکسته دشمن بازنشسته”، “زیر بار تورم شکسته پشت مردم”، “اعتراض اعتراض علیه فقر وفساد”، “ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما”، “فقط کف خیابان بدست میاد حق مان”، “دشمن ما همین جا است دروغ میگن امریکا است” ، و “نه خواری، نه ذلت  مرگ بر این عدالت”.

در این روز بازنشستگان صندوق فولاد البرز غربی  نیز با خواست تسریع در پرداخت کامل معوقات سال ۱۴۰۰ و تکمیل همسان‌سازی بر مبنای ویژگیهای شاغل فولادی تجمع کردند. اختلاسها و بی سر و سامان بودن وضع صندوق بازنشستگی فولاد یکی از موضوعات اعتراضی این بازنشستگان است. خواستهای بخشهای مشترک بازنشستگان مشترک است و بارها تجمعات بزرگ سراسری داشته اند.همسان سازی حقوقها و افزایش سطح آن به بالای سبد هزینه ۲۵ میلیون تومانی یک مطالبه سراسری بازنشستگان است.

در این روز همچنین جمعی از معلولان در اعتراض به عدم اجرای پنج‌ ساله قانون معلولان و عدم لحاظ حقوق افراد دارای معلولیت در برنامه توسعه هفتم کشور، مقابل مجلس اسلامی تجمع کرده و صدای اعتراض خود را به وضع نابسامان معیشتی شان بلند کردند.

تجمع اعتراضی دیگر در این روز از سوی کارگران نفلین سینیت کلیبر بخاطر عدم انعقاد قرارداد کاری و نیز تعویق پرداخت دستمزد و حق بیمه شان بود.

حزب کمونیست کارگری ایران

۷ خرداد  ۱۴۰۲،  ۲۸ مه  ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …