چهل دانشجوی دختر از ورود به دانشگاه هنر تهران منع شدند

شوراهای صنفی دانشجویان، چهل دانشجوی دختر دانشگاه هنر تهران از ورود به این دانشگاه منع شدند.

در این گزارش آمده است: “حراست این دانشگاه بدون تذکر قبلی اقدام به ممنوع الورودی چهل دانشجوی دختر از دانشکده های مختلف این دانشگاه کرده است. این اقدام در حالی رخ داده‌ که حراست این دانشگاه هیچ سند و مدرکی مبنی بر تخلف دانشجویان ارایه نکرده و همچنین مشخص نیست که این ممنوع‌الورودی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.”

گفتنی است بر اساس شیوه‌نامه انضباطی دانشگاه ها، ممنوعیت ورود دانشجویان تنها با دستور شخص رئیس دانشگاه امکان پذیر است. بر اساس این شیوه نامه ممنوع الورودی دانشجو میتواند حداکثر تا یک ماه پس از شروع رسیدگی به پرونده دانشجو در کمیته انضباطی ادامه داشته باشد

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …