رسانه های حکومتی خبر از حل دو مورد اختلاف با آژانس اتمی داده اند

 مهر نوشت در جریان مذاکرات فنی اخیر میان سازمان انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پرونده یکی از مکان‌های مطروحه آژانس (موسوم به آباده) حل‌وفصل شده است. تاسیسات هسته ای آباده در  در جنوب اصفهان بود. مهر در ادامه نوشته همچنین ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز با توضیحات فنی ایران حل و فصل شده است.

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …