پرونده سازی جدید علیه فعالین‌ کارگری زندانی، حسن سعیدی، رضا شهابی و‌ کیوان مهتدی

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سه فعال کارگری زندانی، شامل رضا شهابی، حسن سعیدی و کیوان مهتدی، پرونده جدیدی تشکیل داده که موارد اتهامی جدید هنوز اعلام نشده است.

پرونده جدیدی که هنوز جزییات آن روشن نیست علیه دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی و‌ حسن سعیدی، و‌ نیز فعال کارگری زندانی و‌ مترجم سندیکا، کیوان مهتدی، تشکیل شده است.این پرونده به دادیاری یک دادسرای اوین ارجاع داده شده است.

امروز، ۸ خرداد ۱۴۰۲، قصد داشتند این سه فعال کارگری زندانی را برای پرونده جدید که تشکیل شده به دادسرای اوین منتقل کنند که آنها با زدن دستبند و پوشیدن لباس زندان مخالفت کردند و به خاطرهمین آنها را به دادسرا نبردند.

به زودی جزییات بیشتر در این‌خصوص توسط سندیکا به اطلاع عموم خواهد رسید.

سندیکای کارگران شرکت واحد پرونده سازی جدید علیه حسن سعیدی، رضا شهابی و‌ کیوان‌مهتدی که بیش از یک سال است بطور کاملا ناعادلانه در حبس به سر میبرند را قویا محکوم‌کرده و‌ انزجار شدید خود را از این اقدامات سرکوبگرانه و استبدادگری محض اعلام‌میکند.
کارگر زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

چاره کارگران وحدت و‌ تشکیلات

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه
۸ خرداد ۱۴۰۲

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …