دفاع مجدد اژه ای رئیس قوه قضائیه رژیم از اعدام معترضان

اژه ای رئیس قوه قضائیه با دفاع از عملکرد این قوه در صدور حکم اعدام برای تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض‌های پس از مرگ مهسا امینی، گفت کسانی که «باید اعدام شوند»، طبق قانون «مجازات» می‌شوند.

فارس به نقل از وی نوشت:”آن فردی که باید مجازات شود، طبق ضوابط و قانون و انصاف مجازات شده و یا مجازات می‌شود‌، آن فردی که باید اعدام شود، طبق قانون و عدالت اعدام شده و یا اعدام می‌شود و آن فردی که گول خورده بود، به محض اینکه با آنان صحبت شد و از مکر و حیله دشمنان برای آن‌ها گفته شد، متوجه مسیر اشتباه خود شدند، که امام ما ان‌ها را بعد از انکه صف‌ها از هم جدا شد، مورد عفو قرار دادند”.

*دشمن در نیمه دوم سال گذشته خواب تجزیه و به هم ریختن کشور ایران را دیده بود، اما با هوشیاری مردم و دستگاه ‌های مختلف دشمن شکست خورد و در ادامه صف‌ها جدا شد.: این نکته را بدانیم که برخی از افراد قصد مقابله با نظام را ندارند و صف این‌ افراد را باید جدا کرد و با آنان اتمام حجت کرد و تدبیر کرد که پس از مشخص شدن صف ضد انقلاب با صف فریب‌خوردگان با این دسته باید کار فرهنگی و کار تبلیغاتی به صورت جمعی و فردی انجام شود، ولی با آن افرادی که عناد دارند، باید جور دیگری رفتار کرد.

امروز در بعضی از این ناهنجاری‌ها دست دشمن در کار است، برخی ناهنجاری ها برای ضربه زدن به اسلام است که رو باید نیروی نظامی و انتظامی و اطلاعاتی ما این جریانات سازمان‌یافته و ضدانقلاب را شناسایی کنند و این طیف افراد به اشد مجازات برسند و خواهند رسید. از فارس

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …