فراخوان “شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی” علیه اعدام‌ها

فراخوان “شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی” علیه اعدام‌ها – چهارشنبه ۱۰ خرداد ساعت ۱۰ شب – جمعه ۱۲ خرداد، ساعت ۳ بعدازظهرو در ادامه ساعت ۸ شب تداوم اعتراضات – شنبه ۱۳ خرداد برابر با ۳ ژوئن در سراسر دنیا

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …