آبدانان، اعتراض جوانان شهر به قتل بامشاد سلیمان خانی. ١٠ زخمی

آبدانان پنجشنبه ۱۱ خرداد: درگیری جوانان شهر با نیروهای سرکوبگر رژیم.به‌دنبال قتل بامشاد سلیمانخانی، اعتراضات در این شهر ادامه دارد. امشب از نقاط مختلف شهر صدای تیراندازی شنیده میشود. مردم در برخی محله‌ها آتش روشن کرده و شعار میدهند. مزدوران جمهوری اسلامی در نقاط اصلی شهر مستقر شده‌ و به معترضان تیراندازی میکنند.

در جریان تیراندازی نیروهای سرکوبگر به مردم دستکم ۱۰ نفر با گلوله ساچمه‌ای زخمی شده اند.

اینرا هم بخوانید

کمبود معلم:گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان را رد صلاحیت می کند!۲۳ هزار کلاس درس بدون معلم

مدارس بدون معلم مانده اند، گزینش آموزش و پرورش پذیرفته شدگان آزمون استخدامی را رد …