آبدانان و سمیرم الگوهای تازه انقلاب

بدنبال قتل بامشاد سلیمانخانی، کسبه شهر آبدانان در استان ایلام در روز ۱۱ خرداد دست به اعتصاب زدند و جوانان انقلابی این شهر در همان روز و علیرغم فضای شدیدا امنیتی شهر تجمع اعتراضی سازمان دادند و علیه حکومت شعار دادند. این اقدام مبارزاتی دو روز پس از اعتصاب کسبه و بازاریان سمیرم اتفاق افتاد. مردم سمیرم روز ۹ خرداد در اعتراض به احکام سنگین چهار معترض زندانی، فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، یونس بهرامیان و داریوش صاعدی، و نگرانی از صدور احتمالی احکام اعدام برای آن‌ها دست به اعتصاب زده بودند.

مردم آبدانان علاوه بر این طی نامه‌ای به فرماندهی سپاە امیرالمومنین ایلام با عنوان “به اقدامات غیر انسانی علیه مردم پایان دهید” به سرکوبگران اعلام کردند که در هر شرایطی در کنار یکدیگر ایستاده و التیماتوم دادند که در صورت ادامه سرکوب بار دیگر شهر را به اعتصاب کشانده و دست به قیام خواهند زد. در این نامه خواسته‌‌های خود را نیز مبنی بر تشکیل کمیتە حقیقت‌یاب برای مرگ مشکوک بامشاد سلیمانخانی و برداشتن تمام فشارهای امنیتی از روی خانوادە او، پایان دادن به فضای سرکوب و اخراج نیروهای سرکوب از شهر، پایان فشار بر مغازەداران اعتصابی و آزادی بدون قیدوشرط محمد دانیالی و ناصر رضایی اعلام کردند. نامه‌ای که مردم را حول خواستهای خود متحد و متعرض و زمینه را برای تداوم مبارزه داغ نگه میدارد.

در طول هشت ماه گذشته چندین بار مردم در شهرهای مختلف کشور دست به اعتصابات همزمان و سراسری زدند اما اولین بار است که یک شهر معین در اعتراض به قتل یک عزیز خود و یا احکام سنگین به معترضین دست به اعتصاب میزنند و یا نامه جمعی به سرکوبگران مینویسند. اینها الگوهای تازه‌ای در انقلاب زن زندگی آزادی هستند و شیوه موثری در سازماندهی توده‌ای مردم. اینها تجارب گرانبهایی هستند که در عین حال محصول یک فعالیت سازمانگرانه توسط فعالین پرشور و مصمم و آگاه انقلاب.

اعتصاب سمیرم الهامبخش مردم آبدانان شد و اعتصاب و اعتراض مردم این دو شهر میتواند الهامبخش مردم در سراسر کشور بشود.

اصغر کریمی

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …