یادی از هفت زندانی سیاسی در روز جهانی محیط زیست

گَری لوییس، مشاور ارشد در امور محیط زیست و مدیر سابق دفتر سازمان ملل در ایران، روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی محیط زیست با یک توییت از هفت زندانی محیط زیستی در ایران یاد کرد

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …