تجمعات بازنشستگان مخابرات در چندین استان

امروز سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان مخابرات در استانهای خوزستان، خراسان رضوی، فارس چهارمحال بختیاری، کرمانشاه؛ سیستان وبلوچستان در اعتراض به عدم اجرای آیین نامه استخدامی، مشکلات هزینه‌های درمانی و عدم تحقق دیگر خواسته‌هایشان دست به تجمع زدند.تصاویر

خوزستان

خراسان رضوی

فارس

چهار محال بختیاری

سیستان وبلوچستان

کرمانشان

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …