رویدادها: سند افشا شده در مورد تلاش حکومت برای مقابله با اعتصابات و اعتراضات کارگران و معلمان

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …