تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی و مخابرات و پرستاران یاسوج

روز ۱۷ خرداد بازنشستگان بنا بر فراخوان از قبل اعلام شده و در اعتراض به فقر و گرانی و اختلاسها و وضع بد معیشتی خود در چندین شهر از جمله در شوش و اهواز ‌تجمع کردند. تجمعات بازنشستگان تامین اجتماعی به اعتراضاتی هر روزه تبدیل شده و بر روی فضای اعتراضی شهرها تاثیر مستقیم دارد. بنرهای اعتراضی آنها با تاکید بر روی درمان رایگان وعلیه گرانی ها توجه ها را بخود جلب میکند. در این اعتراضات بازنشستگان شعار میدادند: “فقط کف خیابون بدست میاد حقمون”، “تا حقمون نگیریم از پا نمی نشینیم”، “بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن”، و “تورم، گرانی، بلای جان مردم”.

در اهواز بازنشستگان معترض با خواندن سرود زیر بار ستم نمیکنیم و شعار درمان رایگان حق مسلم ماست اعتراض خود را فریاد زدند. در شوش جمعیت به بیش از دویست نفر میرسید و بازنشستگان معترض با شعار فقط کف خیابون، بدست میاد حقمون برادامه اعتراضاتشان تاکید کردند.

روز گذشته ۱۶ خرداد نیز بازنشستگان مخابرات نیز در اعتراض به وضع بد معیشتی خود در شهرهای کرمانشاه، ایلام، سنندج، شیراز، مشهد، شهر کرد، زاهدان، و اهواز  تجمع داشتند. در این روز همچنین پرستاران یاسوج  در اعتراض به وضع بد شغلی و معیشتی خود مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. اعتراض علیه گرانی، بی تامینی و تعرضات معیشتی حکومت موضوع اعتراض همه کارگران و کل جامعه است.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۷ خرداد  ۱۴۰۲،  ۷ ژوئن   ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …