کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی: به روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی، بیست ژوئن برابر با سی خرداد بپیوندید!

نامه به زندانیان سیاسی و خانواده هایشان، مادران و خانواده های دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا و تمام فعالین سیاسی، آزادیخواه و انساندوست

تاریخ سی خرداد، یاد آور کشتار آزادیخواهان و یاد آور قتل ندا آقا سلطان است. سی خرداد شصت و دهه شصت، تاریخی است که امروز با جنایت علیه بشریت شناخته شده و سی خرداد هشتاد و هشت تاریخی است که جهان بنام روز قتل فجیع ندا آقا سلطان توسط حکومت اسلامی با آن آشناست.
امسال در سیزدهمین سالروز روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، با حضورمان در خیابان این روز را به انقلاب بی نظیر زن زندگی آزادی گره می زنیم.

در شرایطی به استقبال اینروز میرویم که جامعه دست از مبارزه بی امانش پس از چهار دهه برنداشته است. مردم جان به لب آمده در ادامه اعتراضات شان در شهریور ۱۴٠۱ انقلابی زنانه را کلید زدند و با استقامت و پایداری و اعتراض و اعتصاب تا به امروز آتش انقلاب جاری را روشن نگه داشته اند.
امروزه جنبش در دفاع از ازادی بی قید و شرط بیان و زندانیان سیاسی و جنبش علیه اعدام گامهای موثرتر و رادیکال تری را در دفاع از یک زندگی انسانی برداشته است.

زندانیان سیاسی چون همیشه و بیشتر از هر زمانی دیگر از زندانها در دفاع از حرمت و کرامت انسانی و علیه بی حقوقی، سرکوب، زندان و اعدام صحبت می کنند و بیانیه مینویسند. خانواده ها با وجود تهدید، فشار، ضرب و شتم و رعب و وحشتی که رژیم تلاش میکند بوجود بیاورد، همچنان در دفاع از نجات جان عزیران شان با استقامت به مبارزه اشان ادامه میدهند.

سالهاست خانواده ها ی دادخواه از دهه شصت تا به امروز درد و غم و رنجشان را در یک همبستگی باشکوه به خشم و فریاد علیه قاتلین عزیز عزیزشان تبدیل کرده اند.

اینروزها شاهد اعتراضات و اعتصابات هزاران کارگر در صنعت نفت، پتروشیمی و معادن هستیم. شاهد پیوستن ورزشکاران و سلبیریتهای بیشتری به مردم و جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام هستیم. شاهد اعتراضات بیشتری از طرف وکلا و نویسندگان به وضع موجود هستیم.

در طی چهار دهه گذشته شاهد همصدا شدن مادران دادخواه در همدردی با خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده های جانباختگان دردهه شصت، هفتاد، هشتاد و نود بودیم. مادران و خانواده های دادخواه در یک پیوستگی و همبستگی قدرتمند و ستودنی در صف اول مبارزه برای یک زندگی بهتر به کمتر از سرنگونی رای نمیدهند. جنبش سرنگونی به یمن جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه اعدام قویتر از هر زمانی عرض اندام میکند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در سیزدهمین سالروز روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی وخانواده هایشان، پس از برگزاری تجمعات باشکوه وسراسری و برگزاری کنفرانسهای بین المللی در سالهای گذشته، امسال از شما خانواده زندانیان سیاسی، خانواده های دادخواه، مادران دادخواه، هنرمندان، ورزشکاران و وکلا میخواهد که به هر طریق وشکل ممکن، با دادن پیامها، بیانیه ها و یا برگزاری مراسم و تجمعات به اینروز بپیوندید.

اینروز به همه شما تعلق دارد! همه شما کسانیکه حکومت اسلامی طی این سالها با سیاستهای ضد انسانیش، شیرازه زندگیتان را از هم پاشیده است. در حمایت از زندانیان سیاسی، خانواده هایشان و جنبش دادخواهی در هر کجای دنیا هستید از ۲۷ خرداد برابر با ۱۷ ژوئن به هر شکل و طریق ممکن دست به اعتراض و تجمع بزنید تا صدای زندانیان سیاسی، خانواده هایشان و جنبش دادخواهی را به گوش جهانیان برسانیم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۱۷ خرداد ۱۴٠۲
۷ ژوئن ۲٠۲۳

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …