“انقلاب جاری و مسئله حقوق بشر و دموکراسی در ایران” سخنرانان: نازنین افشین جم، رضا مریدی، شاپرک شجری زاده، حمید تقوایی و لیلی پورزند

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …