جشنواره کیان و گرامیداشت دهمین سالروز او را با شرکت هرچه بیشتر به روز مبارزه علیه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!

و گرامیداشت دهمین سالروز او را با شرکت هرچه بیشتر به روز مبارزه علیه رژیم کودک‌کش جمهوری اسلامی تبدیل کنیم!
روز ۱۰ ژوئن سالروز دهمین سال تولد کیان پیرفلک است که بوسیله اراذل و اوباش رژیم ضدبشری اسلامی در روز چهارشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان) سال گذشته در شهر ایذه به رگبار بسته شد و به قتل رسید. رگباری که بر سینه کیان عزیز نشست، رگبار رژیم تبهکار و مافیایی است که از آغاز اعلام موجودیت کثیفش سینه هزاران جوان و نوجوان را در قتلگاه‌هایش شکافته و صدها مدرسه و آموزشگاه نوجوانان دختر و پسر را با سلاح شیمیایی مورد حمله قرار داده است.
برپایی “جشنواره کیان” در سراسر جهان نه تنها گرامیداشت یاد کیان عزیز که اعلام خواست میلیونها انسان برای برپایی جامعه‌ای انسانی و آزاد که در آن رفاه، آموزش سالم و سعادت کودکان بر ویرانه‌های حاکمیت رژیم ضد انسانی در ایران و سراسر جهان است.
تشکیلات خارج کشور حزب همه را دعوت میکند که روز شنبه ۱۰ ژوین در کنار مادر دادخواه کیان در هرجا که هستیم “جشنواره کیان” را برپا‌کنیم‌‌ و جهانی که حقوق، رفاه و پرورش کودکان کلام اول آن است را نوید دهیم.

گرامی باد یاد کیان پیرفلک!
گرامی باد یاد هزاران جوان و نوجوان به خون کشیده شده!
ننگ و نفرت بر رژیم‌کودک‌کش اسلامی!
#نهمیبخشیمنهفراموشمیکنیم!
#ماخاموششدنی_نیستیم!

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

فرمان انقلاب زن زندگی آزادی: لغو مجازات اعدام!

بیانیه سه نهاد به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی علیه اعدام روز دهم اکتبر روز …