پخش زنده: آمادگی برای تظاهرات‌های خارج کشور به مناسبت فراخوان ۲۵ شهریور،سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی

اینرا هم بخوانید

پیام حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت سالروز جمعه خونین زاهدان

جمعه خونین روز نمادین انقلاب! پیام حمید تقوائی بمناسبت سالروز جمعه خونین! به شما مردم …