زنان سینماگری که حجاب از سر برداشتند؛ روایت یک نافرمانی مدنی

رادیو فردا:همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ در واکنش به جان باختن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، گروهی از هنرمندان و به خصوص زنانِ سینماگر، با برداشتن حجاب اجباری، از معترضان حمایت کردند. در این میان فشارهای حاکمیت بر بازیگران زن افزایش یافت، برخی به نهادهای امنیتی و قضایی احضار و حتی بازداشت شدند و برای تعدادی هم احکام نامعمول صادر شد. مهدی طاهباز در گزارشی نگاهی کرده به روند همراهی و همدلیِ سینماگران زن، با معترضان در ایران در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی.

فیلم

اینرا هم بخوانید

دستگیر شدگان سالگرد جمعه خونین زاهدان باید همگی فورا آزاد شوند

طبق گزارشات منتشر شده در جریان گرامیداشت سالگرد جانباختگان جمعه خونین زاهدان تعدادی بازداشت شدند …