نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری: زنده باد اول مه، نابود باد بردگی سرمایه!
اشتراک گذاری

کارگران!
یک اول مه دیگر فرا رسید و همچنان ما کارگران در همه جا زیر ستم و استثمار سرمایه داران مفتخور قرار داریم. کارگران ستون همه جوامع هستند اما محروم ترین بخش جوامع را نیز تشکیل میدهند. دیکتاتوری های سرمایه تعرض اصلی شان به کارگران و فعالین کارگری است.

از جمله در ایران هم اکنون رهبران کارگری شناخته شده ای مثل اسماعیل بخشی رهبر اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، جعفر عظیم زاده رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، محمد حبیبی معلم معترض، اسماعیل عبدی عضو هیئت اجرایی سندیکای معلمان ایران و شمار دیگری از کارگران در زندانند. در ایران اعتصاب و اعتراض و تشکل مستقل کارگران ممنوع است اما کارگران هر روز در گوشه و کنار کشور در حال اعتصاب و اعتراضند و تشکلهای مستقل خود را برپا میکنند.

نقطه اوج مبارزات اعتصابات و اعتراضات کارگران در یکسال گذشته اعتصاب نیشکر هفت تیه و کارگران فولاد اهواز بود. این کارگران برای مدت بیش از دو ماه کار را تعطیل کرده ضمن طرح مطالبات خود، خواهان اداره شورایی شدند. تاثیرات این مبارزات تا آنجا بود که بخش هایی از مردم در سراسر ایران به حمایت از این مبارزات برخاسته و از آن حمایت کردند. جمهوری اسلامی مثل همیشه دهها نفر از رهبران کارگری را دستگیر و برایشان پرونده های امنیتی درست کرد. مبارزات کارگران برای آزادی رهبران دستگیر شده موجی از حمایت در داخل و خارج کشور را به همراه داشت. برای اولین بار و در یک بعد سراسری کارگران بخش های مختلف و مردم با کارگران فعالانه همراهی کردند و برای آزادی کارگران دستگیر شده دست به اعتراض زدند.

امسال در ایران در شرایطی طبقه کارگر برای اول مه آماده میشود که فاجعه سیل زندگی میلیونها نفر را با مخاطرات جدی روبرو کرده است. اعتراضات مردم در مناطق سیل زده، سازماندهی تشکل های مردمی برای کمک رسانی به سیل زدگان، در کنار کمک های مردمی به سیل زدگان، جلوه هایی از هبستگی سراسری را به نمایش گذاشته است. اول مه امسال و مبارزات کارگران برعلیه سیستم سرمایه داری اسلامی و مطالبات و خواستهایش، امسال با مطالبات و خواستهای میلیونها نفر از مردم محروم و سیل زده عجین شده است.

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری کلیه ایرانیان خارج کشور را فرا می خواند که در راهپیمایی ها و تجمعات اول مه شرکت کرده و ضمن همراهی با کارگران هرکشور و خواست های عادلانه آنها، صدای اعتراض کارگران ایران را به گوش هم طبقه ای هایشان در سایر نقاط جهان برسانید.

زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران

١٨ آوریل ٢٠١٩

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=150933