نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران:توطئه جمهوری اسلامی و احزاب ناسیونالیست علیه جنبش سرنگونی را ناکام میکنیم!
اشتراک گذاری

 کارگران! مردم آزادیخواه!

اکنون بر همگان روشن است که چهار حزب ناسیونالیست کردستان یعنی دو حزب دمکرات و دو حزب زحمتکشان مخفیانه با جمهوری اسلامی وارد بند و بست و به اصطلاح مذاکره شده اند. از لحظه درز این خبر به بیرون موجی از عکس العمل در داخل و خارج کشور علیه سناریوی طرح ریزی شده جمهوری اسلامی و بند و بست این احزاب با آن و در دفاع از جنبش سرنگونی به راه افتاده و ماهیت سازشکارانه و غیر مسئولانه و ضد مردمی این احزاب آشکارتر از همیشه برای همگان افشا شده است. رفتار این جریانات چنان کثیف و ضد مردمی است که حتی جرات نکرده اند گزارشی  به اعضا و فعالین خود بدهند. همین یک نکته به اندازه کافی سند محکومیت این به اصطلاح دیپلماسی و درعین حال زبونی و شکنندگی این جریانات است.

تجربه چند روز گذشته بار دیگر نشان داد که توده وسیعی از مردم و مخالفین جمهوری اسلامی با تمام نیرو از دستاوردهای جنبش سرنگونی و جنبش های حق طلبانه دفاع میکنند و نمیگذارند دستاوردها و پیشروی های مبارزه برای سرنگونی حکومت ننگین اسلامی با توطئه حکومت و احزاب ناسیونالیست از دست برود. مردم در کردستان و در سراسر کشور بخوبی میدانند که با حکومتی که برای سرنگونی آن بپاخاسته اند نمیتوان، مخفیانه یا علنی، با شرایط یا بدون شرایط، به اصطلاح مذاکره کرد. این رژیم در هیچ شرایطی قابل مذاکره نیست. اقدام این احزاب ترمزی در مقابل مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت است و ناشی از بی آبرویی این احزاب، سابقه سیاه آنها و در عین حال ترسشان از رشد کمونیسم و آزادیخواهی و مبارزات رادیکال بخش های مختلف مردم است و رسوایی بیشتر این احزاب را به بار خواهد آورد. اینرا ما و همه مردم سرنگونی طلب و آزادیخواه تضمین میکنیم. رفتار این احزاب، همانطور که تجربه احزاب برادر آنها در کردستان عراق، نشان داده است که اینها تعلقی به مردم ندارند و از هیچ توطئه ای علیه مردم، هر جا امکانش را پیدا کنند، کوتاهی نمیکنند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری، مردم کردستان، سازمانهای چپ و کمونیست، فعالین سیاسی در کردستان و در سراسر کشور و در خارج کشور را فرا میخواند که قاطعانه علیه سناریوی مهندسی شده جمهوری اسلامی و دریوزگی احزاب ناسیونالیست بایستند و این توطئه ها را در نطفه خفه کنند.

ما در عین حال کومله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) را فرا میخوانیم که از لکنت زبان در باره این سناریوی ضد مردمی دوری کند، دست از این دیپلماسی ناسیونالیستی و همراهی با جریانات ناسیونالیست بردارد و بند و بست این جریانات را روشن و قاطع محکوم کند. امیدواریم کومله بیش از این خود را آلوده نکند و از این تجربه درس درستی بگیرد.

جنبش آزادیخواهانه و عدالت طلبانه مردم هر روز قدم های بزرگتری به جلو برمیدارد، هر روز رادیکال تر و سازمانیافته تر و قدرتمندتر میشود و فرصتی برای این بازی های ضد مردمی برای هیچ جریانی باقی نخواهد گذاشت. نقشه جمهوری اسلامی و این جریانات در نطفه نقش بر آب شده است.

زنده باد جنبش آزادیخواهانه مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی 

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

١٩ تیر ١٣٩٨، ١٠ ژوئن ٢٠١٩

 

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=157283