آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری: هفت تپه: شماره ١۵: نیشکر هفت تپه و هراس رژیم از گسترش حمایت های مردمی
یکشنبه, ۸ام تیر, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه اکنون چهارده روز است که ادامه دارد. امروز خبرگزاری تابناک که یک بنگاه وابسته به جناحهای حکومتی است خبر داده است که رئیس نهاد موسوم به “ستاد اجرایی فرمان امام” دستور داده است که “بسته‌های معیشتی” با ارزش ۵۰۰ هزار تومان به کارگران نیشکر هفت تپه داده شود. این اقدام درست یکروز بعد از اعلام همبستگی و پشتیبانی مالی بخشهایی از مردم شهر شوش از جمله آرایشگر و فروشنده و بازاری با کارگران نیشکر هفت تپه صورت میگیرد. ستاد اجرایی فرمان کذایی امام خود یک موسسه دزدی و چپاول ثروتهای عمومی توسط بالاترین مقامات حکومت است و میلیاردها دلار ثروت اجتماعی را تحت کنترل خود گرفته است. وارد شدن این موسسه به حیطه کمک رسانی به کارگران اعتصابی تنها هراس و وحشت حکومت از جنبش همبستگی با کارگران اعتصابی را بازتاب میدهد. کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در پی عملی شدن خواستهای خود از جمله افزایش دستمزد به بالای خط فقر، محاکمه اسد بیگی و پرداخت دستمزدهای پرداخت نشده و حق بیمه و لغو خصوصی سازی و بازگرداندن اموال به سرقت رفته شرکت و بازگشت به کار همکاران خود از جمله اسماعیل بخشی هستند و حکومت با این صدقه ۵۰۰ هزار تومانی نمیتواند اعتراض و خشم آنها را فرو بنشاند.

عکس العمل حکومت در قبال حمایت های مردمی از مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه بیانگر قدرت و جایگاه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و اهمیت حمایت مردم از مبارزات این کارگران است. ادامه اعتصاب و حرکت کارگران با اتکا به شورا و مجمع عمومی شان و گسترش حمایتهای مردمی میتواند ادامه قدرتمند حرکت کارگران و موفقیت آنرا تا حد زیادی تضمین کند. همبستگی با کارگران و پشتیبانی هرچه وسیعتر از این حرکت را باید گسترش داد.

حزب کمونیست کارگری ایران

٧ تیر۱۳۹۹، ٢٧ ژوئن ۲۰۲۰

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
هفت تپه: شماره ٣٣: اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد بیست و هشتمین روز خود شد حزب کمونیست کارگری: اعتراضات کارگران شهرداری به شهرهای بیشتری کشیده میشود حزب کمونیست کارگری: اعتراضات معلمان، کارگران پیمانی نفت، کنتور سازی قزوین و چند خبر دیگر حزب کمونیست کارگری: هفت تپه: شماره ۳۲: بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه حزب کمونیست کارگری،بیست و هفتمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه کمیته بین المللی علیه اعدام: اعدام به جرم نوشیدن مشروبات الکلی
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی