آخرین اطلاعیه ها
برگزاری مراسم های هشت مارس روز جهانی زن در شهرهای کردستان!
سه شنبه, ۱۹ام اسفند, ۱۳۹۹  
اشتراک گذاری

اطلاعیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

امروز دیگر هشت مارس روز جهانی زن به عنوان روزی تاریخی و عرصه ای از مبارزه در جامعه کردستان شناخته شده است. برگزاری مراسمهای هشت مارس در کردستان دستاورد سنت های سوسیالیستی، کمونیستی و دستاورد جنبش برابری طلبانه زنان و مردان آزادیخواه است.
زنان در سطح سراسری و در کردستان در صف اول مبارزه برای برابری طلبی و مبارزه علیه حکومت اسلامی هستند. جنبش آزادیخواهی و فریاد اعتراض اجتماعی زنان در عرصه های مختلف مبارزاتی در اعتصابات معلمان، کارگران و در مبارزات مردم علیه گرانی و فقر طنین انداز بوده است. بدرست مردم در ایران نقش برجسته زنان را به عنوان لیدرهای مبارزات بر جسته کردند.
جنبش آزادی خواهی زنان امروز مُهر رادیکالیسم و اعتراض به تبعیض جنسیتی، خرافه مذهبی، مرد سالاری و اسلام سیاسی و احکام و قوانین شریعه را زده است. امروز در سطح سراسری این جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی زنان است که فریاد میزند که انقلاب آتی ایران زنانه است و به شیوه رادیکال و سیاسی در مقابل ناسیونالیسم و جنبشهای ارتجاعی و اسلام سیاسی تمام قد ایستاده است.
درسهای برگزاری مراسمهای هشت مارس امسال را بر بستر پیشرفت و پیشروی جنبش برابری طلبانه زنان، بر بستر مبارزات پیگیرانه علیه حجاب اجباری، علیه مردسالاری، علیه قتلهای ناموسی، علیه خرافه مذهبی، علیه سنگسار و آپارتاید جنسی که از ارکان اصلی حاکمیت حکومت اسلامی هستند باید ارزیابی کرد.

مراسمهای هشت مارس امسال در شهرهای سنندج، بانه، مریوان و سقز برگزار شدند.
در سنندج چند مراسم برگزار شد. در این مراسمها زنان آزادیخواه و برابری طلب بیانیه و قطعنامه های روز جهانی زن را قرائت کردند. روز ششم مارس تعداد قابل توجهی از زنان و مردان آزادیخواه در محلهای تفریحی آبیدر جمع شدند، نیروهای انتظامی از قبل ارتفاعات و مسیرهای رفتن مردم به مکانهای تفریحی آبیدر را با مستقر کردن چندین ماشین محوطه را نظامی کرده و تعداد زیادی از نیروهای مزدور و جنایتکار را در این محلها مستقر کردند تا به خیال خود مانع از برگزاری مراسم روز جهانی زن شوند. علیرغم ایجاد فضای نظامی و استقرار نیروهای نظامی و امنیتی، زنان برابری طلب در شهر سنندج در روز هفت مارس مراسم روز زن را برگزار کردند. قطعنامه روز جهانی زن را قرائت و یکی از زنان در باره روز جهانی زن سخنرانی کرد. مراسم سوم در مسیر سنندج و روستای «نه وره» با شرکت تعداد قابل توجهی از زنان مبارز و برپایی تجمع و سخنرانی، مراسم روز جهانی زن برگزار شد. در این مراسم تعدادی از شرکت کنندگان درباره روز جهانی زن و جایگاه زنان در مبارزات جاری سخنرانی کردند. مراسم در فضایی شاد همراه با رقص به پایان رسید.

بانه، سقز، مریوان
در مراسم هشت مارس در بانه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب با برافراشتن بنر گرامیداشت روز جهانی زن به پخش شیرینی و تبریک هشت مارس به یکدیگر، این روز را گرامی داشتند.
در سقز در دو مراسم زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب به اشکال متنوعی به استقبال برگزاری هشت مارس رفتند. در هر دو مراسم درباره روز جهانی زن شرکت کنندگان به بحث و تبادل نظر پرداختند و در مراسم روز جهانی زن در سقز قطعنامه زنان مبارز قرائت شد.
در مریوان تعدادی از زنان آزادیخواه و برابری طلب در مسیر مریوان به دریاچه «زریبار» در میان مردمی که در حال گردش و تفریح بودند به پخش شیرینی به مناسبت هشت مارس پرداختند.
و زنان گروه کوهنوردی “ماهور” هشت مارس را با در دست گرفتن بنر «هشت مارس روز جهانی زن بر تمام زنان جهان مبارک باد» گرامی داشتند.
تلویزیون ایسکرا در چهار برنامه و گفت و گو با فعالین جنبش برابری طلبی زنان، پیام فعالین سیاسی به زنان برابری طلب کردستان هشت مارس روز جهانی زن را پوشش داد. همچنین از حضور تعداد قابل توجهی از فعالین سیاسی و جنبش برابری طلبی زنان در برنامه های تلویزیونی ایسکرا تشکر میکنیم.

زنان و مردان آزادیخواه و فعالین جنبش برابری طلبی در کردستان!
درود بر شما که با توجه به محدودیتهای اجتماعی کرونا و با توجه به امنیتی کردن فضای شهرها توسط نیروهای جنایتکار حکومت اسلامی، تلاش کردید مراسمهای هشت مارس روز جهانی زن را در چنین قامتی پرشور برگزار کنید. قطعنامه های شما و دادخواهی تان علیه حکومت آپارتاید جنسیتی جاودانه خواهد ماند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ اسفند ۱۳۹۹، ٩ مارس ٢٠٢١

……………………………………………….

ضمیمه دو قطعنامه از مراسمهای روز جهانی زن در سنندج و مریوان

قطعنامه زنان مبارز شهر سنندج به مناسبت ۸ مارس
روز یکشنبە ١٧ اسفند ٩٩ بە ابتکار جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب سنندج ساعت ١٠ صبح بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن مراسمی را برگزار کردند. شرکت کنندگان با در دست داشتن شعارهای در دفاع از حقوق زنان و محکوم کردن تبعیض علیە زنان، قطعنامە ای را به تصویب رساندن کە منعکس کنندە خواستها و مطالبات زنان و کارگران و مردم ایران است. همچنین در این مراسم در مورد تاریخچە هشت مارس یکی از شرکت کنندگان سخنرانی کرد. شرکت کنندگان در این مراسم با شور و شادی هشت مارس را گرامی داشتند و بە مدیگر شاد باش گفتند.
جمعی از زنان سنندج
١٧ اسفند ١٣٩٩
١. رفع تبعیض از زنان در تمام شئونات زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی . تضمین برابری کامل زن و مرد.
۲ـ لغو همه قوانین و سنت و رسوماتی که موقعیت جنس دوم و تبعه درجه دوم را بر زنان تحمیل میکند
۳ـ زنان باید از حق انتخاب آزادانه لباس و پوشش برخوردار باشند. و حجاب اسلامی بر زنان باید لغو شود
۴ـ نابرابری های اجتماعی و حقوقی در مورد شهادت، ارث و سرپرستی فرزندان باید از میان برداشته شود
۵. تعدد زوجات باید ممنوع شود.
۶- زنان در انتخاب همسر، ازدواج و طلاق کاملا آزاد و باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند.
۷-روز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخته شود. حق برگزاری مراسم
۸ مارس، بدون مجوز رسمی، بدون قید وشرط باید تضمین شود.
٩. قتل ناموسی اقدام ارتجاعی قرون وسطایی است، که عاملین و مسببین آن با اتکا به قوانین ضد انسانی جاری و سنت مردسالارانه موجود تا کنون چندین مورد مرتکب این جنایت شده اند. ما قاطعانه با این پدیده ضد انسانی مبارزه میکنیم و برای تغییر قوانین و سنتها ی عقب مانده جاری تلاش میکنیم.
١٠. خواهان تامین زندگی و مسکن مناسب برای دختران و زنان بی پناه و کودکان بی سرپرست هستیم .
١١. خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هستیم.
۱۲- دولت باید موظف به تامین امکانات معیشتی و سلامتی و درمانی و تامین واکس رایگان و همگانی برای شهروندان جامعه باشد.
ما همه زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب را به تلاش و مبارزه برای تحقق اهداف و خواسته های بر حق بالا فرا میخوانیم.
…………………

قطعنامە ١۶ مادەای گردهمایی زنان شهر سقز بە مناسبت ٨ مارس روز جهانی زن در سال ١٣٩٩
در جهان کنونی کە با بحرانهای فراگیر مملو از خشونت طلبی ، جنگ افروزی ، انسان ستیزی و استثمار بی پایان در مقابل کار ارزان دست و پا می زند، زنان همواره قربانیان ادوار مختلف تاریخی این فجایع تا کنون بوده اند. ستم تاریخی و طبقاتی همراه با قوانین و احکام ارتجاعی ،همواره از جانب صاحبان زر و زور بر گرده بشریت تا بە امروز سنگینی می کند. اکنون در قالبی دیگر و در اشکال به ظاهر نوین در گوشە و کنار جهان پهناور، اعمال گشته و باشدت هر چە بیشتر از هر زمانی باز تولید می شود. کافی است به آمار دختران و زنانی که در شکل برده داری نوین توسط سودجویان و باندهای تجارتی انسان خرید و فروش می شوند ، نگاه کنیم تا عمق فاجعە علیە زنان در سیستم سرمایەداری کنونی و در قرن ٢١ میلادی را دریابیم. کافی است به تبلیغات رسانه های جهانی و ساخته و پرداختە بخش های مختلف بورژوازی که مملو از زن ستیزی و نگرش کالای بر جسم و روح زن است ، نظری بیافکنیم تا ستم مضاعف بر زنان را در جامعە مردسالار کنونی بیشتر بشناسیم. اما با تمام تعابیر و تفاسیری که از این موقعیت غیر انسانی مشاهده میکنیم ؛ اکنون در اقصی نقاط جهان جنبشی اعتراضی به صورت فراگیر توسط انسانهای برابری طلب برای امحاء نابودی ستم، تحقیر ، ظلم و استثمار انسان بە دست انسان(اکثریت توسط اقلیت) شکل گرفته است کە طبقە کارگر و زنان آزادیخواە و برابری طلب و نیروهای چپ جامعە در راس آن قرار دارند. این جنبش می رود تا پایه های مناسبات طبقاتی زن ستیز را که احساس ناتوانی و حقارت را بر زن تحمیل کردە است و با نگاهی شهوانی و مردسالار به انسانیت زنان می نگرند و برای همیشه دگرگون کند. سیستم سرمایه داری که سر منشاء و ریشه همه سیه روزی ها و بهره کشی انسان از انسان در مقابل سود و انباشت سرمایه است ، عامل بقای ستم و نابرابری بر زن است. جنبش برابری طلبانه و تساوی محور که پایه و ریشه انقیاد و زیر دستی زن را زیر و رو می کنند، در گوشە و کنار جهان در حال نبرد فداکارانە سنگر بە سنگر برای کسب حقوق برابر زن و مرد در همە عرصەهای کار ، جامعە و خانوادە است. اکنون از هر زمان دیگری بیشتر وقت آن فرا رسیده است که جنبش رادیکال ، برابری طلب و سرمایە ستیز زنان با گره زدن مبارزات خود بە مبارزه طبقاتی و جنبش کارگری بر علیه سیستم سرمایه داری، بتواند به خواسته های انسانی و بر حق خود دست یابد.
روز ٨ مارس برابر با ١٨ اسفند ماه ، روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان جهت مبارزه در راه صلح ، آزادی ، برابری انسان و تامین حقوق برابر با مردان است. در این روز زنان مبارز جهان با تشکیل کنفرانسها و گردهمایی های گوناگون ، ندای حق طلبی خود را بار دیگر به گوش جهانیان می رسانند.
امروز ١١١ سال از کنفرانس زنان سوسیالیست می گذرد که در آن، روز جهانی زن به تصویت رسید و بعد از تصویب این روز ، زنان جهان هر سال همراه با مردان برابری طلب به پاس این روز فرخنده در اقصی نقاط جهان این روز را گرامی می دارند. در این روز زنان مبارز ، خواست و مطالبات شان را رو به نظام سرمایه داری فرمولە و بیان می کنند.
ما جمعی از زنان مبارز و برابری طلب شهر سقز، به عنوان بخشی از زنان کردستان و ایران و گردانی از لشکر جهانی طبقە کارگر ، در نشست امروز خود و در گرامیداشت ٨ مارس روز جهانی زن ، خواست و مطالبات خود را کە خواست و مطالبات همە زنان کارگر و معترض جامعە می دانیم در قطعنامە ١۶ مادەای زیر بیان و بە سمع جامعە می رسانم . دستیابی بە این خواست ها در گروە اتحاد ، آگاهی و مبارزە مشترک زنان و مردان برابری طلب و عدالت خواە است .مطالبات ما عبارتند از :
١ – ما خواهان حق برابر برای تمامی زنان و مردان در عرصه های سیاسی ، اجتماعی، خانواده و فرهنگی هستیم.
٢ – ما هر نوع قوانین زن ستیزانه و جنسیت محور که زنان را از دست یابی به حقوق ابتدایی خویش محروم می کنند ، محکوم می کنیم.
٣ – حق ایجاد تشکلهای خود ساخته ، اعتراض ، اعتصاب جهت مطالبه حقوق انسانی باید به رسمیت شناخته شود و نهادینه گردد.
۴ – ما خواهان برابری اقتصادی به دور از هر گونه استثمار برای همه انسانها اعم از زن و مرد هستیم.
۵ – هر گونه جدا سازی میان زنان و مردان در اجتماعات و مکان های عمومی باید فورا ممنوع گردد.
۶ – اعمال هر گونه خشونت علیه زنان اعم از آزار جنسی ، برخوردهای فیزیکی ، تحقیر و توهین خشونت کلامی و کرداری ،غیره انسانی است و باید جرم محسوب شود.
٧ – آزادی انتخاب ،اساسی ترین حق انسان است. تحمیل هر نوع فشار اعم از ازدواج اجباری ، طلاق اجباری ، تعدد زوجات ، محرومیت از سرپرستی فرزند ،ازدواج زیر سن ۱۸ سال ممنوع باید گردد.
٨ – فرهنگ مرد سالاری پدیده غیر انسانی است و تبعات ناشی از آن از جمله : قتل های ناموسی ، سنگسار و تحقیر زن ، جنایت محسوب می شود و مسببین آن باید بر اساس قوانین محاکمه شوند.
٩ – پدیده زنان و کودکان خیابانی و بی شناسنامه از پیامد های نظام سرمایه داری است . ما خواهان برخورد داری کامل زنان و کودکان از زندگی سالم و حقوق انکارناپذیر آنان هستیم.
١٠ – ازدواج موقت شکلی از تن فروشی است و باید ممنوع گردد.
١١ – زنان باید از آزادی انتخاب پوشش ، حق مسافرت آزاد ، حق تحصیل ، انتخاب شغل ، حق طلاق و انتخاب همسر و سایر حقوق اولیه خود برخوردار باشند و هر نوع پوشش اجباری ممنوع باید گردد.
١٢ – کار خانگی به منزه شغل تلقی می شود . زنان خانه دار باید از حمایت نهادهای اجتماعی و حق بیمه برخوردار شوند . به زنان خانه دار حقوق کافی طبق تعیین و تشخیص نمایندگان آنان باید پرداخت گرد.
ما از تمامی جنبشهای آزادیخواه و برابری طلب حمایت می نماییم. هر گونه بازداشت ، محاکمه ، زندان ، تهدید و تعقیب فعالین عرصه های اجتماعی از جمله کارگران ، معلمان و دانشجویان را محکوم می کنیم.
١۴ – ما جنگ افروزی ، مسابقه تسلیحاتی ، تحریم های اقتصادی ناشی از رقابت نظام سرمایه داری را که بیشترین زیانهای آن متوجه طبقه کارگر و زحمتکش جامعە می باشد را محکوم می کنیم.
تعرض به زنان و فروش آنان که این روزها توسط یک عده جنایتکار صورت می گیرد، قوین محکوم می کنیم و خواستار آزادی کلیه زنان اسیر هستیم.
ما حمله به سوخت بران استان سیستان و بلوچستان و کولبران استان کردستان ، آذربایجان و کرمانشاه را محکوم و از اعتراض مردم محروم آن مناطق حمایت می کنم و خواستار محاکمه امران و عاملان آن جنایت هستیم.
در پایان و ضمن شاد باش مجدد ٨ مارس روز جهانی زن ، اعلام می داریم کە این قطعنامه در ١۶ بند و یک مقدمه به تصویب جمع زیادی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب شهرستان سقز رسیده است.
اسفند ١٣٩٩ برابر با مارس ٢٠٢١
………………………………..

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
گزارش تجمعات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در یازدهمین روز.اعلام حمایت کارگران نیشکر هفت تپه از کارگران اعتصابی نفت و اعتراضات مردمی در خوزستان حزب کمونیست کارگری ایران:خطاب به افراد بدنه نیروهای سرکوب حکومت،خود را از ننگ خدمت به حکومت منفور اسلامی خلاص کنید و به صف مردم بپیوندند هشتمین روز از خیزش مردمی در خوزستان.حر و اندیشمک نیز به شهرهای اعتراضی پیوستند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران:در هفته خوزستان در خارج کشور؛ ما را همراهی کنید! لیست فراخوانهابه تجمعات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان و اعتصابات کارگری
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی