آخرین اطلاعیه ها
حزب کمونیست کارگری ایران:شعار سرنگونی در تهران هم طنین انداخت
چهارشنبه, ۳۰ام تیر, ۱۴۰۰  
اشتراک گذاری

صبح امروز سه شنبه در مترو صادقیه در تهران جمعیت از فرصت استفاده کرد و شعار مرگ بر جمهوری اسلامی توسط زنان و مردان حاضر در مترو سر داده شد. این شعار مردم در دی ۹۶ و آبان ۹۸ است. این شعاری است که در چند شب گذشته توسط مردم آزاده در شهرهای خوزستان طنین انداز شده است.

مردم آب و برق میخواهند، رفاه میخواهند، واکسن میخواهند، آزادی و برابری میخواهند، زندگی انسانی میخواهند، حرمت میخواهند، امنیت و آینده میخواهند، زور و سرکوب و بیحقوقی و فساد و تبعیض و حکومت عقب مانده و کثیف مذهبی نمیخواهند. بیجهت نیست هر مشکلی از قطع برق یا کمبود آب و واکسن و حجاب اجباری و فقر و بیحقوقی بلافاصله به شعار سرنگون باد حکومت اسلامی منجر میشود. همه مردم میدانند که کوچکترین بهبودی در زندگی شان، کوچکترین آزادی و رفاه و حرمت و انسانیتی در گرو بزیر کشیدن حکومت مفتخوران و جنایتکاران حاکم است.

شعار سرنگونی در صادقیه تهران ادامه اعتراضات گسترده و گسترش یابنده مردم خوزستان است و اعتراضات خوزستان ادامه اعتصابات قدرتمند دهها هزار کارگر نفت و اعتصابات و اعتراضات کارگران هفته تپه و شهرداری ها و معلمان و بازنشستگان است و فضای انفجاری جامعه را نشان میدهد.

یکصدا همه جا فریاد سرنگون باد جمهوری اسلامی را بلند کنیم. در همه شهرها، در متروها و در تجمعات شبانه این خواست مشترک در سراسر کشور را فریاد بزنیم. بر در و دیوارها بنویسیم، در بیانیه ها و کیفرخواست هایمان اعلام کنیم و متحد و یکپارچه برای خیزش نهایی آماده شویم. این رژیم درمانده و مستاصل را میتوانیم و باید سرنگون کنیم.

زنده باد همبستگی با مردم خوزستان

زنده باد همبستگی با کارگران اعتصابی

زنده باد رفاه، آزادی و برابری

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۹ تیر ۱۴۰۰، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۱

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 
  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
گزارش تجمعات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در یازدهمین روز.اعلام حمایت کارگران نیشکر هفت تپه از کارگران اعتصابی نفت و اعتراضات مردمی در خوزستان حزب کمونیست کارگری ایران:خطاب به افراد بدنه نیروهای سرکوب حکومت،خود را از ننگ خدمت به حکومت منفور اسلامی خلاص کنید و به صف مردم بپیوندند هشتمین روز از خیزش مردمی در خوزستان.حر و اندیشمک نیز به شهرهای اعتراضی پیوستند تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران:در هفته خوزستان در خارج کشور؛ ما را همراهی کنید! لیست فراخوانهابه تجمعات در حمایت از مبارزات مردم خوزستان و اعتصابات کارگری
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی