نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
اخبار نفت: اعتصاب مجدد کارگران پیمانی نفت در فاز ۱۴ عسلویه- در برابر خلف وعده های پیمانکاران کارگران دوباره به اعتصاب باز میگردند
اشتراک گذاری

روز سوم مهرماه کارگران پیمانی پروژه ای نفت در شرکت IGC واقع در پروژه‌های فاز ۱۴ عسلویه در اعتراض به خُلف وعده پیمانکاران و برای پیگیری خواستهایشان مجددا دست به اعتصاب زدند. این کارگران خواهان افزایش دستمزدها و تغییر شیفت ها به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی هستند. بنا بر خبرها قبل از آن در ۳۱ شهریور ماه کارگران پروژه‌ای پیمانی در نیروگاه غرب کارون، و نیز در ۲۷ شهریور کارگران پروژه ای پیمانی در پارس فنل شاغل در پتروپالایش و در فاز ١۴ نیروهای اکسیر در بخش ١٠۶ و ١٠٨ به همین دلیل دوباره به اعتصاب بازگشتند. همچنین در برخی از مراکز نفتی از جمله در عسلویه که بدنبال اعتصاب سراسری کارگران، پیمانکاران با قبول خواست افزایش دستمزد مورد درخواست آنان و ٢٠ روز کار و ده روز مرخصی موافقت کرده بودند، بعد از بازگشت کارگران به کار این پیمانکاران قول و وعده خود را عمل نکرده اند. در برابر این خلف وعده ها نیز کارگران دوباره به اعتصاب بازمیگردند. افزایش دستمزدها مطابق مبالغی که خود کارگران اعلام کرده اند و ٢٠ روز کارگر و ۱۰ روز مرخصی دو خواست محوری کارگران اعتصابی نفت است. بعلاوه اینکه خواستهای دیگری چون دائمی شدن استخدام ها و داشتن امنیت شغلی، بهبود قابل قبول وضع کمپها و غذا و ایمنی محیط کار و پایان دادن به امنیتی کردن محیط های کار از جمله دیگر مطالبات این کارگران است و پیگیر آن هستند.

بدین ترتیب اعتصاب کارگران پیمانی نفت ادامه دارد و اعتراضات در میان بخش های مختلف گسترده است. کارگران پیمانی نفت خواستار برچیده شدن بساط پیمانکاران و لغو قوانین ویژه مناطق اقتصادی هستند و پیشروی های آنها گام موثری در فشار آوردن به پیمانکاران مفتخور و جارو کردن کل این بساط برده وار کاری است.

حزب کمونیست کارگری ضمن دفاع از خواستها و مبارزات کارگران اعتصابی پیمانی پروژه ای در نفت بر تجمعات اعتراضی در کنار اعتصاب و بر پایی مجمع عمومی و تصمیم گیری جمعی و نیز انتخاب نمایندگان کارگران جهت رفتن به سوی قراردادهای جمعی تاکید دارد. از خواستها و مطالبات کارگران نفت باید وسیعا حمایت و پشتیبانی کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ شهریور۱۴۰۰ ، ۲۵سپتامبر ۲۰۲۱

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=232797