نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
گزارشات تصویری از تجمعات١٠ اکتبر روز جهانی «زنان علیه طالبان»- در دفاع از مردم مبارز افغانستان و برسمیت نشناختن طالبان
اشتراک گذاری

دهم اکتبر روز جهانی «زنان علیه طالبان»- در دفاع از مردم مبارز افغانستان و برسمیت نشناختن طالبان اعلام شده است. از چند هفته قبل چندین فراخوان به تجمع و تظاهرات در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای این روز فراخوان داده شده است. از روز جمعه ٩ اکتبر این برنامه ها آغاز شده است. گزارشات بیشتر در سایت روزنه. این صفحه بروز میشود.

کانادا ونکورر

عکس های بیشتز از اینجا

https://www.facebook.com/photo?fbid=4689507817727146&set=pcb.4689509154393679

کانادا،تورنتو،سخنرانی ها

زنان علیه طالبان- دانمارک- کپنهاگ- دهم اکتبر ۲۰۲۱

https://www.facebook.com/hassan.salehi.5203/videos/204742365079778

آلمان،هانوفر: گزارش ناصر کشکولیاتریش؛وین

سوئد، مالمو ۱۰ اکتبر فیلم از اینجا

https://www.facebook.com/100057012572751/videos/pcb.371861428057607/4600083683361817

https://www.facebook.com/100057012572751/videos/pcb.371861428057607/415251033501423

آلمان فرانکفورت:شنبه۹ اکتبر ۲۰۲۱ روز جهانی زنان علیه طالبان.

در شهر های می سی ساگا و اوکویل در استان انتاریو در کانادا

میسی ساگا مجری برنامه احمد جمشید و خواندن قطعنامه توسط نینا تابان

شهر اوکویل مجری برنامه سپهرداد گرگین و خواندن قطعنامه  

پیام کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی از طرف صدف کورش نیا

پیام امیر زاهدی از طرف کمیته بین المللی علی اعدام به صدشهر علیه طالبان

کانادا،شهر اوکویل در حمایت از مردم و زنان افغانستان از طرف زنان علیه طالبان.

کانادا،شهر اوکویل در حمایت از مردم و زنان افغانستان از طرف زنان علیه طالبان.

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=234131