نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
نمیگذاریم در کلن اذان پخش کنید- علیه ناقوس کلیسا و اذان مساجد هستیم!
اشتراک گذاری

شهرداری شهر کلن هفته قبل مجوزی را برای پخش اذان از بلندگوهای مساجد بمدت آزمایشی دو سال صادر کرد. این مساله مخالفتهای زیادی را در جامعه برانگیخت و موضوع پخش اذان در صدر اخبار رسانه های محلی قرار گرفت. در اعتراض به این تصمیم سیاسی دولت آلمان تجمع اعتراضی روز جمعه گذشته در مقابل مسجد کلن برگزار شد.

تظاهراتی که از طرف مینا احدی و رعنا احمد فراخوان داده شده بود با استقبال مردم و سازمانهای آتئیست و سکولار آلمانی مواجه شد، نمیگذاریم در کلن اذان پخش کنید- علیه ناقوس کلیسا و اذان مساجد هستیم! تم اصلی تظاهرات بود. همچنین مینا احدی نامه اعتراضی به هنریت رکر، شهردار کلن نوشت که وسیعا در مدیای اجتماعی منعکس شد و شهردار قول بررسی دوباره موضوع را داد. گزارش تصویری تظاهرات و مصاحبه با مینا احدی و رعنا احمد در دویچه وله عربی، فارسی، انگلیسی و آلمانی در صدر خبرها قرار داشت. اسلامی ها که عرصه را بخود تنگ دیدند مثل همیشه مینا احدی را تهدید به مرگ کرده اند.

لینک گزارش برنامه از فیسبوک

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/410521553967030

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/894640597837665

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/1290008084793003

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/1042886163201022

https://ne-np.facebook.com/dw.persian/videos/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/302390188037616/?so=permalink&rv=related_videos

سایت ایرانیان انگلستان

https://iranianuk.com/20211017223645037/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

https://www.ksta.de/koeln/ehrenfeld/gegen-den-muezzin-ruf-demonstration-vor-ehrenfelder-moschee-39075880?cb=1634554293810&

https://www.express.de/koeln/koeln-muezzin-ruf-ex-muslime-mit-demo-vor-koelner-moschee-76848

https://www.nau.ch/news/europa/gegen-muezzin-kolner-ex-muslime-demonstrieren-wegen-entscheid-66023972

https://www.nzz.ch/koeln-muezzin-ruf-als-pilotprojekt-sorgt-fuer-kritik-nzz-ld.1649828

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/1042886163201022

دویچه وله فارسی

گزارش تصویری اختر قاسمی

https://www.facebook.com/deutschewellenews/videos/1917459381776806

دویچه وله آلمانی انگلیسی

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/1290008084793003

رپرتاژ طه آزادی

https://www.facebook.com/setad.mardomi.3/videos/410521553967030

سخنرانی مینا احدی به فارسی البته آلمانی و حرکت هنری رعنا

https://www.facebook.com/486839381365629/photos/a.486847511364816/4332421866807342

نامه سرگشاده مینا احدی به شهردار که فقط در فیس بوک اکس مسلم پنجاه هزار بازدید کننده داشته است 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B0%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D9%86-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/av-59530268

……………………….

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=234966