نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
Health / آخرین اطلاعیه ها
اعتراض کارگران ذوب آهن اردبیل؛ بازنشستگان تبریز و عدم پرداخت حقوق کارگران « شبکه یامچی»
اشتراک گذاری

اعتراضات در بخش های مختلف کارگری در سراسر ایران گسترده است.  یک موضوع مشترک در بخش مهمی از این اعتراضات مساله تعویق پرداخت دستمزدهاست. در همین رابطه روز هشتم آبان کارگران ذوب آهن اردبیل دست به تجمع اعتراضی زدند. کارگران شرکت بهره برداری و نگهداری از شبکه یامچی ۴ ماه مزد و حق بیمه طلب طلب دارند. گزارش این خبرها را می خوانید:

* روز ٨ آبان کارگران کارخانه ذوب آهن اردبیل در اعتراض به  ۲ ماه حقوق معوقه و ۱۸ ماه بیمه دست به تجمع زدند. یکی از کارکنان ذوب آهن اردبیل می گوید: دو ماه حقوق و هجده ماه حق بیمه طلبکاریم‌. در حالیکه حق‌بیمه‌ها از حقوق پرسنل هر ماه کم می‌شود، اما به تامین اجتماعی واریز نشده است. بعضی از پرسنل به نان شب محتاجند، به عالم و آدم بدهکارند، جدا از اینکه بیمه خدمات درمانی هم ارائه نمی‌شود و توی این فصل سرما اگر مریضی پیش بیاد باید با تعرفه آزاد هزینه کنند.

* روز ٩ آبان بازنشستگان تامین اجتماعی در پاسخ به فراخوانی سراسری در اعتراض به سطح نازل حقوقها و برای پیگیری مطالباتشان در مقابل دفتر سازمان تامین اجتماعی در تبریز تجمع کردند.  در همین رابطه در این روز بازنشستگان در شهرهای تهران، مشهد، کرمانشاه، بروجرد، رشت و اهواز تجمع داشتند. هماهنگی حقوقها و افزایش آن تا خطر فقر ١٢ میلیونی، درمان و تحصیل رایگان برای همه و داشتن حق مسکن، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و آزادی اسماعیل گرامی از بازنشستگان در بند، پایان دادن به اختلاس ها و بازگردانده شدن پولهای به سرقت رفته به صندوق بازنشستگی از جمله مطالبات اعلام شده آنهاست.

* بر اساس یک خبر دیگر کارگران شرکت بهره برداری و نگهداری از« شبکه یامچی» که تحت نظارت شرکت آب منطقه‌ای اردبیل کار میکنند، حقوق هایشان فقط تا تیر ماه و کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده سال ١۴٠٠، که خود چند بار زیر خط فقر است، پرداخت شده است و هم اکنون۴ ماه مزد و حق بیمه طلب دارند.

 تعویق پرداخت دستمزدها یک جنایت آشکار است. اتکا به مجمع عمومی به عنوان مکانی برای تصمیم گیری جمعی و شرکت خانواده ها در مبارزات دو حلقه مهم در تقویت اعتراضات کارگری است.

کمیته آذربایجان بر گسترش این اعتراضات در تمام شهرهای آذربایجان و همصدا با  اعتراضات مردم در سراسر ایران تاکید دارد. 

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

٣١ آکتبر ٢٠٢١، ٩ آبان ١۴٠٠

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=236132