نسخه چاپی / وب سایت خبری - تحلیلی روزنه

 
آخرین اطلاعیه ها
اعتصاب کارگران ایران خودرو در تبریز و تجمع کارگران فصلی نیشکر هفت تپه
اشتراک گذاری

اطلاعیه خبری : امروز سوم آذرماه کارگران شیفت شب ایران خودرو در تبریز برای پیگیری مطالبات خود دوباره دست از کار کشیده و تجمع کردند. اعتراض این کارگران به تعویق پرداخت دستمزدها و سطح نازل حقوقهاست. یک مطالبه فوری آنها همسان سازی حقوقها وافزایش سطح آنست. تجمع اعتراضی قبلی این کارگران در ۱۴ آبان برگزار شد. در تجمع این روز کارگران ایران خودرو با شعار “مدیر بی‌لیاقت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم”، صدای اعتراضشان را بلند کردند.

– صبح روز ۳ آذر کارگران فصلی لیلکوی نیشکر هفت تپه با  خواست قراردادی شدن کار خود در مقابل دفتر کعب عمیر نماینده مجلس اسلامی در شوش تجمع کردند. در این روز قرار بود که کعب عمیر نتیجه پیگیری ها را به کارگران خبر دهد. اما چون خبری نشد کارگران دوباره تجمع کردند . این کارگران اعلام کرده اند که تا وقتی پاسخ نگیرند به تجمعاتشان ادامه میدهند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۳ آذر ۱۴۰۰ ، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

 
 
https://rowzane.com/announcements/article=238476