آخرین اطلاعیه ها
پیام کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری به مردم ایران: “ما همه باهم هستیم!”
سه شنبه, 16ام آذر, 1400  
اشتراک گذاری

گرمترین درودهای کنگره ما به شما مردم قهرمان ایران!

به شما زنان که هر روز در نبردی بی امان علیه یک رژیم سرتاپا ضد زن هستید و آن را به عقب می رانید!

به شما کارگران هفت تپه و نفت و فولاد و مراکز دیگر که پیشاپیش صف مبارزه علیه جمهوری اسلامی پرچم اعتصابات سراسری و اداره شورایی را برافراشته اید!

به شما معلمان که کلاس درس مبارزه برای “معیشت و منزلت” را به وسعت سراسر ایران دائر کرده اید!

به شما بازنشستگان که سرمشقی برای همه هستید و هیچگاه از مبارزه برای بهبود اوضاع خود و نسل های آینده بازننشسته اید!

درود ما به شما پرستاران و کادر درمانی، به شما دانشجویان، به شما کولبران، به شما رانندگان و کشاورزان و در یک کلام به همه اقشار مردم ایران که برای سرنگونی جمهوری اسلامی و تغییر اوضاع نکبتبار کنونی بپاخاسته اید!

ما دست شما را به گرمی میفشاریم و در این کنگره اعلام می کنیم که “ما همه باهم هستیم”! راه ما روشن است: سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت مبارزه و انقلاب کارگران و همه مردم! شعار ما شریف و شفاف است و در خیابانها فریاد زده میشود: “نان، آزادی، اداره شورایی”!

بگذار بار دیگر یادآور شویم که با سرنگونی جمهوری اسلامی و ساختن جامعه ای آزاد و برابر و مرفه در ایران نه فقط خود، که جهان را از کابوسی چهل و چند ساله رها میکنیم. چنین باد!

مردم! انقلابی عظیم و کارگری در ایران در راه است. چشم انداز سپردن جمهوری اسلامی به موزه تاریخ روشن تر از همیشه است. ساختن جامعه سوسیالیستی عاری از هرگونه تبعیض و بی حقوقی و استثمار نه فقط آرزو که ضرورت و وظیفه ای مبرم است که در برابر ما قرار میگیرد. برای همه اینها ما به یک حزب سیاسی پخته و روش بین نیاز داریم. حزب کمونیست کارگری برای این روزها ساخته شده است. در این کنگره از همه شما دعوت میکنیم به حزب خودتان بپیوندید!

کنگره دوازدهم حزب کمونیست کارگری ایران

نسخه چاپی    
 
نظر دهید--(راهنما)
 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  اطلاعیه های دیگر
  فیسبوک ما
 
آخرین اطلاعیه ها  
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی